ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1455275
Narodowy Spis Powszechny 8274
Spis Rolny 20620
Co i jak załatwić 518391
Druki do pobrania 431471
Wydziały 412866
Podatki i opłaty 6583
Sołectwa w Gminie 63796
Wnioski 19924
Gminne jednostki organizacyjne 50959
Gmina Brody 42982
Podstawa prawna 11594
Rada Gminy 954
Statut Gminy 11509
Liczba mieszkańców 10390
Strategia rozwoju 11126
Studium uwarkowań 8670
Opłaty Skarbowe 20531
Urząd Gminy 80723
Regulamin organizacyjny 6654
Raporty i sprawozdania 4974
KONTAKT 0
Porady prawne 10009
Nasz ORLIK 4141
Aktualności 23241
Godziny otwarcia 18166
Ogłoszenia 155823
Komunikaty 32436
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 28420
Archiwum do 01.09.2010 361396
Informacje o wywieszeniu wykazów 224190
Łowiectwo 1057
Obwieszczenia 56868
Aktualności 9321
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 395891
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 30756
Karty informacyjne 2056
2014 2013
A 14958
B 14050
E 21747
I 39093
2015 1935
A 13035
B 20262
E 14632
I 52887
2016 229475
2017 7771
2018 109070
2019 124646
2020 44160
2021 25148
2022 5780
Azbest 91191
Mikroinstalacje 7027
Ewidencja zezwoleń 13874
Rejestr działalności regulowanej 36895
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 7635
Zawiadomienie 5872
Ogłoszenia 9629
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 7665
Program ochrony środowiska 7003
Usuwanie drzew i krzewów 2730
Akty prawne 1271036
Uchwały Rady Gminy 2106449
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 500743
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2185889
Zarządzenia Kierownika Urzędu 38090
Planowanie przestrzenne 72085
Rada Gminy 77120
Aktualności 60329
Uchwały Rady Gminy 364317
Imienne wykazy głosowań 153785
Interpelacje i zapytania Radnych 7007
Skład osobowy Komisji 32312
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 33763
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 31436
Komisja Rewizyjna 32687
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3419
Komisja Budżetu i Rolnictwa 79173
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 119942
Komisja Doraźna 3101
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 96243
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 71495
Nagrania sesji 81004
Druki do pobrania 2600
Oświadczenia majątkowe 10530
Formularz interpelacji 5951
Wykazy 18315
Opinie RIO 158636
Sprawozdanie z wykonania budżetu 136577
Sprawozdawczość kwartalna 76990
Organizacje pozarządowe 10462
Aktualności 28379
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 3228
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 207771
Konkursy sportowe 127007
Zamówienia Publiczne 598471
Plan postępowań 15662
Platforma zakupowa 908
Konsultacje społeczne 69248
Analiza jakości wody 8216
Biecz 18556
Brody 20531
Marianka 11481
Zasieki 15584
Koło 5148
Oświadczenia majątkowe 607327
Ogłoszenia o pracy 72330
Aktualne 23983
W toku 48751
Wyniki 194044
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 10363
Zamówienia do 30 000 Euro 148254
Przetargi 368429
Obsługa osób niepełnosprawnych 2873
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16929
Wybory 0
Sejm, Senat 85937
Wybory samorządowe 202679
2014 58751
2010 42997
Referendum Gminne 79554
Wybory uzupełniające 125876
Prezydenta RP 70180
Parlament Europejski 31536
Referenda 30521
Gospodarka odpadami 11444
Ogłoszenia 58901
Opłaty 32749
Harmonogram odbioru 50600
Deklaracje 16827
Informacje ogólne 25324
Materiały informacyjne 19419
Uchwały 29786
Analiza 21891
PSZOK 10299
RODO 13722
Rejestr Instytucji Kultury 10742
Kontrole 8982
Dokumenty do pobrania 18262
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7245
Petycje 18586
Koordynator ds spraw dostępności 1493

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 6152
Strona główna 1363
Redakcja biuletynu 10109
Rejestr zmian 4311336
Mapa serwisu 9388
Statystyki 9779
Adresy i Telefony 23839
Strona główna 42694
« powrót do poprzedniej strony