ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 969119
Co i jak załatwić 407903
Druki do pobrania 330934
Wydziały 301771
Podatki i opłaty 2170
Sołectwa w Gminie 50978
Wnioski 13733
Gminne jednostki organizacyjne 43214
Opłaty Skarbowe 17323
Gmina Brody 36466
Podstawa prawna 9814
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9500
Liczba mieszkańców 8512
Strategia rozwoju 8803
Studium uwarkowań 6772
Urząd Gminy 59702
Regulamin organizacyjny 4863
Raporty i sprawozdania 1364
Nasz ORLIK 3186
Aktualności 17655
Godziny otwarcia 13558
Porady prawne 7386
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 279704
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 25808
Karty informacyjne 1597
2014 1552
A 10934
B 10300
E 15961
I 28604
2015 1474
A 9451
B 14973
E 10789
I 38927
2016 153875
2017 5757
2018 53774
2019 48006
2020 2013
Azbest 64953
Mikroinstalacje 5445
Ewidencja zezwoleń 11412
Rejestr działalności regulowanej 27272
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5554
Zawiadomienie 4418
Ogłoszenia 6486
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5010
Program ochrony środowiska 3787
Usuwanie drzew i krzewów 1220
Ogłoszenia 127414
Komunikaty 25878
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 22846
Archiwum do 01.09.2010 287465
Informacje o wywieszeniu wykazów 146874
Łowiectwo 530
Obwieszczenia 23772
Aktualności 3826
Planowanie przestrzenne 57708
Akty prawne 965984
Uchwały Rady Gminy 1547097
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 606
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 392927
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1621244
Zarządzenia Kierownika Urzędu 30718
Rada Gminy 60888
Aktualności 20758
Uchwały Rady Gminy 331643
Imienne wykazy głosowań 46652
Interpelacje i zapytania Radnych 3256
Skład osobowy Komisji 24514
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 19174
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 17581
Komisja Rewizyjna 25061
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1658
Komisja Budżetu i Rolnictwa 58923
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 91291
Komisja Doraźna 2545
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 69857
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 53749
Nagrania sesji 58308
Druki do pobrania 1874
Oświadczenia majątkowe 7426
Formularz interpelacji 4502
Wykazy 15852
Sprawozdanie z wykonania budżetu 109545
Sprawozdawczość kwartalna 52980
Opinie RIO 116132
Organizacje pozarządowe 7106
Aktualności 15218
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1537
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 147574
Konkursy sportowe 70559
Konsultacje społeczne 44704
Analiza jakości wody 5522
Biecz 12667
Brody 14075
Marianka 7566
Zasieki 10360
Koło 3487
Zamówienia Publiczne 460732
Plan postępowań 7334
Oświadczenia majątkowe 423833
Ogłoszenia o pracy 49036
Aktualne 15458
W toku 31482
Wyniki 131726
Zamówienia do 30 000 Euro 77175
Przetargi nieruchomości 274435
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14794
Wybory 0
Sejm, Senat 64005
Wybory samorządowe 164832
2014 30580
2010 22870
Referendum Gminne 64356
Wybory uzupełniające 92118
Prezydenta RP 39500
Parlament Europejski 15122
Referenda 23251
Gospodarka odpadami 9340
Ogłoszenia 40286
Opłaty 23177
Harmonogram odbioru 32682
Deklaracje 10105
Informacje ogólne 19225
Materiały informacyjne 11849
Uchwały 22074
Analiza 12955
PSZOK 6849
RODO 4876
Rejestr Instytucji Kultury 8141
Kontrole 5824
Dokumenty do pobrania 13277
Petycje 10813
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5253

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1347
Redakcja biuletynu 8870
Rejestr zmian 3039144
Mapa serwisu 8176
Statystyki 8661
Strona główna 34327
Adresy i Telefony 19638
« powrót do poprzedniej strony