ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1148666
Narodowy Spis Powszechny 595
Spis Rolny 6609
Co i jak załatwić 449704
Druki do pobrania 367451
Wydziały 343726
Podatki i opłaty 4047
Sołectwa w Gminie 56149
Wnioski 15997
Gminne jednostki organizacyjne 46214
Gmina Brody 38938
Podstawa prawna 10442
Rada Gminy 946
Statut Gminy 10296
Liczba mieszkańców 9220
Strategia rozwoju 9682
Studium uwarkowań 7548
Opłaty Skarbowe 18456
Urząd Gminy 67574
Regulamin organizacyjny 5562
Raporty i sprawozdania 2366
KONTAKT 0
Porady prawne 8425
Nasz ORLIK 3550
Aktualności 19919
Godziny otwarcia 15388
Ogłoszenia 139025
Komunikaty 28632
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 25149
Archiwum do 01.09.2010 319147
Informacje o wywieszeniu wykazów 176221
Łowiectwo 749
Obwieszczenia 36099
Aktualności 5780
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 320787
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 27756
Karty informacyjne 1747
2014 1736
A 12551
B 11785
E 18273
I 32700
2015 1655
A 10974
B 17166
E 12337
I 44686
2016 183947
2017 6534
2018 76801
2019 78390
2020 15657
2021 1011
Azbest 75193
Mikroinstalacje 6049
Ewidencja zezwoleń 12374
Rejestr działalności regulowanej 31016
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 6398
Zawiadomienie 4975
Ogłoszenia 7682
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5976
Program ochrony środowiska 5175
Usuwanie drzew i krzewów 1831
Akty prawne 1107396
Uchwały Rady Gminy 1774359
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 431309
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1853496
Zarządzenia Kierownika Urzędu 33773
Planowanie przestrzenne 63278
Rada Gminy 67107
Aktualności 35651
Uchwały Rady Gminy 342481
Imienne wykazy głosowań 83611
Interpelacje i zapytania Radnych 4720
Skład osobowy Komisji 27387
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 24664
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 22640
Komisja Rewizyjna 28154
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2385
Komisja Budżetu i Rolnictwa 66800
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 102416
Komisja Doraźna 2779
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 80022
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 60477
Nagrania sesji 66972
Druki do pobrania 2197
Oświadczenia majątkowe 8643
Formularz interpelacji 5103
Wykazy 16877
Opinie RIO 132109
Sprawozdanie z wykonania budżetu 119497
Sprawozdawczość kwartalna 62121
Organizacje pozarządowe 8309
Aktualności 20467
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 2204
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 170833
Konkursy sportowe 84368
Zamówienia Publiczne 517956
Plan postępowań 10305
Konsultacje społeczne 53280
Analiza jakości wody 6696
Biecz 14983
Brody 16658
Marianka 9093
Zasieki 12466
Koło 4205
Oświadczenia majątkowe 501672
Ogłoszenia o pracy 55985
Aktualne 18196
W toku 37500
Wyniki 154241
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 1160
Zamówienia do 30 000 Euro 98815
Przetargi nieruchomości 311702
Obsługa osób niepełnosprawnych 1115
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15624
Wybory 0
Sejm, Senat 73571
Wybory samorządowe 180677
2014 41661
2010 31087
Referendum Gminne 70345
Wybory uzupełniające 104614
Prezydenta RP 51443
Parlament Europejski 21895
Referenda 26108
Gospodarka odpadami 10334
Ogłoszenia 46953
Opłaty 26775
Harmonogram odbioru 39542
Deklaracje 12193
Informacje ogólne 21328
Materiały informacyjne 14650
Uchwały 24992
Analiza 16105
PSZOK 8106
RODO 7688
Rejestr Instytucji Kultury 9105
Kontrole 7086
Dokumenty do pobrania 15233
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6050
Petycje 13192
Koordynator ds spraw dostępności 354

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1420
Strona główna 1359
Redakcja biuletynu 9377
Rejestr zmian 3495900
Mapa serwisu 8744
Statystyki 9117
Adresy i Telefony 21256
Strona główna 37605
« powrót do poprzedniej strony