ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1538253
Narodowy Spis Powszechny 10326
Spis Rolny 23851
Co i jak załatwić 535388
Druki do pobrania 446172
Wydziały 428930
Podatki i opłaty 7250
Sołectwa w Gminie 65760
Wnioski 20929
Gminne jednostki organizacyjne 52109
Gmina Brody 43868
Podstawa prawna 11830
Rada Gminy 959
Statut Gminy 11794
Liczba mieszkańców 10652
Strategia rozwoju 11443
Studium uwarkowań 8963
Opłaty Skarbowe 20989
Urząd Gminy 83890
Regulamin organizacyjny 6892
Raporty i sprawozdania 5744
KONTAKT 0
Porady prawne 10417
Nasz ORLIK 4288
Aktualności 24061
Godziny otwarcia 18857
Ogłoszenia 159793
Komunikaty 33375
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 29161
Archiwum do 01.09.2010 371443
Informacje o wywieszeniu wykazów 236349
Łowiectwo 1135
Obwieszczenia 63431
Aktualności 10477
Informacje o środowisku 1305
Czyste powietrze 506
Obwieszczenia 417468
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 31465
Karty informacyjne 2133
2014 2082
A 15525
B 14613
E 22572
I 40551
2015 2005
A 13555
B 21017
E 15177
I 54678
2016 240733
2017 8154
2018 117086
2019 135145
2020 50807
2021 32371
2022 10410
2023 543
Azbest 95691
Mikroinstalacje 7277
Ewidencja zezwoleń 14272
Rejestr działalności regulowanej 38893
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 7895
Zawiadomienie 6100
Ogłoszenia 10129
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 8152
Program ochrony środowiska 7602
Usuwanie drzew i krzewów 2983
Akty prawne 1309816
Uchwały Rady Gminy 2192807
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 518610
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2271291
Zarządzenia Kierownika Urzędu 39073
Planowanie przestrzenne 74489
Rada Gminy 79558
Aktualności 67422
Uchwały Rady Gminy 370017
Imienne wykazy głosowań 173241
Interpelacje i zapytania Radnych 7634
Skład osobowy Komisji 33438
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 36193
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 33781
Komisja Rewizyjna 33848
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3682
Komisja Budżetu i Rolnictwa 82129
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 123477
Komisja Doraźna 3173
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 99827
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 74180
Nagrania sesji 84188
Druki do pobrania 2679
Oświadczenia majątkowe 10925
Formularz interpelacji 6155
Wykazy 18652
Opinie RIO 165552
Sprawozdanie z wykonania budżetu 141220
Sprawozdawczość kwartalna 80809
Organizacje pozarządowe 10948
Aktualności 30632
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 3499
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 217655
Konkursy sportowe 132978
Zamówienia Publiczne 617540
Plan postępowań 17746
Platforma zakupowa 1606
Konsultacje społeczne 73860
Analiza jakości wody 8593
Biecz 19422
Brody 21583
Marianka 12121
Zasieki 16433
Koło 5405
Oświadczenia majątkowe 635481
Ogłoszenia o pracy 76624
Aktualne 25391
W toku 51625
Wyniki 204577
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 13343
Zamówienia do 30 000 Euro 155952
Przetargi 386382
Obsługa osób niepełnosprawnych 3353
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17241
Wybory 0
Sejm, Senat 89042
Wybory samorządowe 208191
2014 62781
2010 45521
Referendum Gminne 81826
Wybory uzupełniające 130782
Prezydenta RP 74970
Parlament Europejski 33640
Referenda 31600
Gospodarka odpadami 11814
Ogłoszenia 62111
Opłaty 34157
Harmonogram odbioru 54257
Deklaracje 17973
Informacje ogólne 26250
Materiały informacyjne 20694
Uchwały 30887
Analiza 23432
PSZOK 10860
RODO 15193
Rejestr Instytucji Kultury 11084
Kontrole 9456
Dokumenty do pobrania 18958
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7556
Petycje 20129
Koordynator ds spraw dostępności 1818

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 7134
Strona główna 1364
Redakcja biuletynu 10304
Rejestr zmian 4505544
Mapa serwisu 9540
Statystyki 9936
Adresy i Telefony 24509
Strona główna 44139
« powrót do poprzedniej strony