ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1308137
Narodowy Spis Powszechny 4618
Spis Rolny 13694
Co i jak załatwić 486335
Druki do pobrania 402646
Wydziały 381960
Podatki i opłaty 5389
Sołectwa w Gminie 60302
Wnioski 17929
Gminne jednostki organizacyjne 48883
Gmina Brody 41081
Podstawa prawna 11084
Rada Gminy 953
Statut Gminy 10913
Liczba mieszkańców 9826
Strategia rozwoju 10441
Studium uwarkowań 8169
Opłaty Skarbowe 19400
Urząd Gminy 74268
Regulamin organizacyjny 6151
Raporty i sprawozdania 3484
KONTAKT 0
Porady prawne 9232
Nasz ORLIK 3823
Aktualności 21621
Godziny otwarcia 16873
Ogłoszenia 147822
Komunikaty 30713
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 26865
Archiwum do 01.09.2010 341781
Informacje o wywieszeniu wykazów 201871
Łowiectwo 897
Obwieszczenia 46758
Aktualności 7397
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 358548
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 29377
Karty informacyjne 1882
2014 1852
A 13815
B 12973
E 20091
I 36017
2015 1784
A 12051
B 18836
E 13516
I 48995
2016 208465
2017 7181
2018 94198
2019 102476
2020 30065
2021 10948
Azbest 83522
Mikroinstalacje 6551
Ewidencja zezwoleń 13185
Rejestr działalności regulowanej 33943
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 7060
Zawiadomienie 5448
Ogłoszenia 8671
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 6864
Program ochrony środowiska 6122
Usuwanie drzew i krzewów 2272
Akty prawne 1194462
Uchwały Rady Gminy 1941639
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 469271
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2019718
Zarządzenia Kierownika Urzędu 36115
Planowanie przestrzenne 68008
Rada Gminy 72207
Aktualności 48069
Uchwały Rady Gminy 356050
Imienne wykazy głosowań 119397
Interpelacje i zapytania Radnych 5879
Skład osobowy Komisji 29907
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 29435
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 27151
Komisja Rewizyjna 30513
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2894
Komisja Budżetu i Rolnictwa 73403
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 111963
Komisja Doraźna 2933
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 88719
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 66221
Nagrania sesji 74547
Druki do pobrania 2407
Oświadczenia majątkowe 9643
Formularz interpelacji 5535
Wykazy 17608
Opinie RIO 146213
Sprawozdanie z wykonania budżetu 128395
Sprawozdawczość kwartalna 69927
Organizacje pozarządowe 9412
Aktualności 24611
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 2702
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 190656
Konkursy sportowe 114026
Zamówienia Publiczne 561397
Plan postępowań 12760
Platforma zakupowa 273
Konsultacje społeczne 61530
Analiza jakości wody 7481
Biecz 16812
Brody 18647
Marianka 10249
Zasieki 14042
Koło 4685
Oświadczenia majątkowe 557651
Ogłoszenia o pracy 64559
Aktualne 21239
W toku 42961
Wyniki 174659
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 6298
Zamówienia do 30 000 Euro 132349
Przetargi nieruchomości 340478
Obsługa osób niepełnosprawnych 1976
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16287
Wybory 0
Sejm, Senat 80324
Wybory samorządowe 192500
2014 50897
2010 37538
Referendum Gminne 75296
Wybory uzupełniające 116103
Prezydenta RP 60995
Parlament Europejski 26768
Referenda 28224
Gospodarka odpadami 10963
Ogłoszenia 52907
Opłaty 29867
Harmonogram odbioru 45659
Deklaracje 14298
Informacje ogólne 23261
Materiały informacyjne 16928
Uchwały 27538
Analiza 18936
PSZOK 9180
RODO 10474
Rejestr Instytucji Kultury 9941
Kontrole 7982
Dokumenty do pobrania 16758
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6637
Petycje 15739
Koordynator ds spraw dostępności 969

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 3767
Strona główna 1362
Redakcja biuletynu 9740
Rejestr zmian 3920675
Mapa serwisu 9058
Statystyki 9460
Adresy i Telefony 22616
Strona główna 40363
« powrót do poprzedniej strony