ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 893740
Co i jak załatwić 391317
Druki do pobrania 316728
Wydziały 287108
Podatki i opłaty 1432
Sołectwa w Gminie 48797
Wnioski 12857
Gminne jednostki organizacyjne 41803
Opłaty Skarbowe 16790
Gmina Brody 35535
Podstawa prawna 9492
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9126
Liczba mieszkańców 8155
Strategia rozwoju 8367
Studium uwarkowań 6442
Urząd Gminy 56721
Regulamin organizacyjny 4577
Raporty i sprawozdania 1015
Nasz ORLIK 3020
Aktualności 16489
Godziny otwarcia 12722
Porady prawne 6963
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 263009
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 24849
Karty informacyjne 1527
2014 1476
A 10237
B 9654
E 14957
I 26829
2015 1415
A 8898
B 14065
E 10167
I 36472
2016 140406
2017 5346
2018 43280
2019 34132
2020 394
Azbest 60164
Mikroinstalacje 5193
Ewidencja zezwoleń 10954
Rejestr działalności regulowanej 25738
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5183
Zawiadomienie 4181
Ogłoszenia 5950
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 4568
Program ochrony środowiska 3196
Usuwanie drzew i krzewów 954
Ogłoszenia 122013
Komunikaty 24839
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 21774
Archiwum do 01.09.2010 271999
Informacje o wywieszeniu wykazów 136092
Łowiectwo 443
Obwieszczenia 19113
Aktualności 3001
Planowanie przestrzenne 55482
Akty prawne 897554
Uchwały Rady Gminy 1457126
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 593
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 377842
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1524595
Zarządzenia Kierownika Urzędu 29399
Rada Gminy 58276
Aktualności 15113
Uchwały Rady Gminy 321229
Imienne wykazy głosowań 35002
Interpelacje i zapytania Radnych 2738
Skład osobowy Komisji 23093
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 16536
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 15149
Komisja Rewizyjna 23374
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1353
Komisja Budżetu i Rolnictwa 54660
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 85415
Komisja Doraźna 2440
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 65433
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 50022
Nagrania sesji 54433
Druki do pobrania 1767
Oświadczenia majątkowe 6886
Formularz interpelacji 4227
Wykazy 15454
Sprawozdanie z wykonania budżetu 104906
Sprawozdawczość kwartalna 49083
Opinie RIO 109094
Organizacje pozarządowe 6561
Aktualności 12817
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1234
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 138280
Konkursy sportowe 66728
Konsultacje społeczne 41122
Analiza jakości wody 5171
Biecz 11678
Brody 13010
Marianka 6956
Zasieki 9582
Koło 3179
Zamówienia Publiczne 436778
Plan postępowań 6049
Oświadczenia majątkowe 395345
Ogłoszenia o pracy 46562
Aktualne 14484
W toku 29586
Wyniki 123174
Zamówienia do 30 000 Euro 69723
Przetargi nieruchomości 259621
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14380
Wybory 0
Sejm, Senat 59413
Wybory samorządowe 156115
2014 25247
2010 18485
Referendum Gminne 61434
Wybory uzupełniające 87190
Prezydenta RP 36757
Parlament Europejski 11766
Referenda 22074
Gospodarka odpadami 8922
Ogłoszenia 37606
Opłaty 21667
Harmonogram odbioru 29602
Deklaracje 9393
Informacje ogólne 18305
Materiały informacyjne 10741
Uchwały 20774
Analiza 11796
PSZOK 6382
RODO 3858
Rejestr Instytucji Kultury 7698
Kontrole 5490
Dokumenty do pobrania 12499
Petycje 9845
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4910

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1325
Redakcja biuletynu 8654
Rejestr zmian 2816921
Mapa serwisu 7983
Statystyki 8466
Strona główna 32939
Adresy i Telefony 19084
« powrót do poprzedniej strony