ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1006469
Spis Rolny 450
Co i jak załatwić 414665
Druki do pobrania 336975
Wydziały 308476
Podatki i opłaty 2502
Sołectwa w Gminie 51900
Wnioski 14172
Gminne jednostki organizacyjne 43714
Gmina Brody 36883
Podstawa prawna 9934
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9678
Liczba mieszkańców 8654
Strategia rozwoju 8981
Studium uwarkowań 6927
Opłaty Skarbowe 17558
Urząd Gminy 61197
Regulamin organizacyjny 5003
Raporty i sprawozdania 1606
KONTAKT 0
Porady prawne 7625
Nasz ORLIK 3300
Aktualności 18106
Godziny otwarcia 13892
Ogłoszenia 129822
Komunikaty 26444
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 23390
Archiwum do 01.09.2010 294151
Informacje o wywieszeniu wykazów 153199
Łowiectwo 592
Obwieszczenia 26071
Aktualności 4208
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 287515
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 26187
Karty informacyjne 1632
2014 1590
A 11269
B 10617
E 16436
I 29450
2015 1519
A 9774
B 15428
E 11089
I 40159
2016 160230
2017 5897
2018 58400
2019 54731
2020 3232
Azbest 67071
Mikroinstalacje 5573
Ewidencja zezwoleń 11611
Rejestr działalności regulowanej 28018
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5734
Zawiadomienie 4547
Ogłoszenia 6744
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5202
Program ochrony środowiska 4051
Usuwanie drzew i krzewów 1347
Akty prawne 1001583
Uchwały Rady Gminy 1596341
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 398288
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1670381
Zarządzenia Kierownika Urzędu 31238
Planowanie przestrzenne 58745
Rada Gminy 62157
Aktualności 23998
Uchwały Rady Gminy 332604
Imienne wykazy głosowań 54916
Interpelacje i zapytania Radnych 3573
Skład osobowy Komisji 25144
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 20127
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 18484
Komisja Rewizyjna 25760
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1848
Komisja Budżetu i Rolnictwa 60655
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 94020
Komisja Doraźna 2634
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 72060
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 55252
Nagrania sesji 60249
Druki do pobrania 1971
Oświadczenia majątkowe 7664
Formularz interpelacji 4646
Wykazy 16079
Opinie RIO 119288
Sprawozdanie z wykonania budżetu 111190
Sprawozdawczość kwartalna 54763
Organizacje pozarządowe 7344
Aktualności 16206
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1692
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 152187
Konkursy sportowe 72753
Konsultacje społeczne 46282
Zamówienia Publiczne 470135
Plan postępowań 7916
Analiza jakości wody 5748
Biecz 13117
Brody 14577
Marianka 7830
Zasieki 10767
Koło 3642
Oświadczenia majątkowe 439802
Ogłoszenia o pracy 50322
Aktualne 15916
W toku 32662
Wyniki 136231
Zamówienia do 30 000 Euro 81033
Przetargi nieruchomości 281824
Obsługa osób niepełnosprawnych 157
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14976
Wybory 0
Sejm, Senat 66263
Wybory samorządowe 168162
2014 32742
2010 24464
Referendum Gminne 65644
Wybory uzupełniające 94472
Prezydenta RP 41845
Parlament Europejski 16692
Referenda 23857
Gospodarka odpadami 9499
Ogłoszenia 41379
Opłaty 23742
Harmonogram odbioru 33723
Deklaracje 10405
Informacje ogólne 19600
Materiały informacyjne 12310
Uchwały 22590
Analiza 13493
PSZOK 7075
RODO 5422
Rejestr Instytucji Kultury 8353
Kontrole 6092
Dokumenty do pobrania 13676
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5444
Petycje 11243

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 200
Strona główna 1350
Redakcja biuletynu 8992
Rejestr zmian 3122311
Mapa serwisu 8309
Statystyki 8796
Adresy i Telefony 19975
Strona główna 34876
« powrót do poprzedniej strony