ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1209383
Narodowy Spis Powszechny 2190
Spis Rolny 9290
Co i jak załatwić 463983
Druki do pobrania 380421
Wydziały 358215
Podatki i opłaty 4489
Sołectwa w Gminie 57743
Wnioski 16612
Gminne jednostki organizacyjne 47220
Gmina Brody 39737
Podstawa prawna 10745
Rada Gminy 949
Statut Gminy 10540
Liczba mieszkańców 9457
Strategia rozwoju 9991
Studium uwarkowań 7761
Opłaty Skarbowe 18804
Urząd Gminy 69978
Regulamin organizacyjny 5803
Raporty i sprawozdania 2846
KONTAKT 0
Porady prawne 8727
Nasz ORLIK 3647
Aktualności 20622
Godziny otwarcia 15972
Ogłoszenia 142328
Komunikaty 29484
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 25769
Archiwum do 01.09.2010 327675
Informacje o wywieszeniu wykazów 186047
Łowiectwo 812
Obwieszczenia 39753
Aktualności 6396
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 335691
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 28418
Karty informacyjne 1804
2014 1785
A 13018
B 12240
E 18938
I 33883
2015 1708
A 11373
B 17801
E 12767
I 46371
2016 193229
2017 6790
2018 83670
2019 87797
2020 21016
2021 2883
Azbest 78360
Mikroinstalacje 6249
Ewidencja zezwoleń 12690
Rejestr działalności regulowanej 32124
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 6649
Zawiadomienie 5164
Ogłoszenia 8111
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 6241
Program ochrony środowiska 5559
Usuwanie drzew i krzewów 2003
Akty prawne 1141334
Uchwały Rady Gminy 1835724
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 447492
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1914592
Zarządzenia Kierownika Urzędu 34634
Planowanie przestrzenne 65131
Rada Gminy 69064
Aktualności 40447
Uchwały Rady Gminy 349090
Imienne wykazy głosowań 96235
Interpelacje i zapytania Radnych 5134
Skład osobowy Komisji 28257
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 26576
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 24491
Komisja Rewizyjna 29031
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2574
Komisja Budżetu i Rolnictwa 69302
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 106055
Komisja Doraźna 2839
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 83181
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 62790
Nagrania sesji 69501
Druki do pobrania 2274
Oświadczenia majątkowe 9016
Formularz interpelacji 5265
Wykazy 17158
Opinie RIO 137710
Sprawozdanie z wykonania budżetu 122784
Sprawozdawczość kwartalna 64867
Organizacje pozarządowe 8709
Aktualności 22103
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 2419
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 178532
Konkursy sportowe 91686
Zamówienia Publiczne 534765
Plan postępowań 11242
Konsultacje społeczne 56555
Analiza jakości wody 7020
Biecz 15665
Brody 17483
Marianka 9560
Zasieki 13095
Koło 4401
Oświadczenia majątkowe 523494
Ogłoszenia o pracy 59228
Aktualne 19070
W toku 39765
Wyniki 162065
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 2964
Zamówienia do 30 000 Euro 107770
Przetargi nieruchomości 323281
Obsługa osób niepełnosprawnych 1454
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15881
Wybory 0
Sejm, Senat 76362
Wybory samorządowe 185056
2014 45325
2010 33749
Referendum Gminne 72253
Wybory uzupełniające 109033
Prezydenta RP 55051
Parlament Europejski 23836
Referenda 26941
Gospodarka odpadami 10512
Ogłoszenia 49153
Opłaty 27804
Harmonogram odbioru 41442
Deklaracje 12972
Informacje ogólne 21954
Materiały informacyjne 15471
Uchwały 25923
Analiza 17299
PSZOK 8553
RODO 8809
Rejestr Instytucji Kultury 9455
Kontrole 7425
Dokumenty do pobrania 15841
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6281
Petycje 14345
Koordynator ds spraw dostępności 582

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2149
Strona główna 1361
Redakcja biuletynu 9511
Rejestr zmian 3645622
Mapa serwisu 8859
Statystyki 9255
Adresy i Telefony 21747
Strona główna 38819
« powrót do poprzedniej strony