ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 890045
Co i jak załatwić 390620
Druki do pobrania 315710
Wydziały 285819
Podatki i opłaty 1414
Sołectwa w Gminie 48643
Wnioski 12819
Gminne jednostki organizacyjne 41744
Opłaty Skarbowe 16773
Gmina Brody 35466
Podstawa prawna 9470
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9107
Liczba mieszkańców 8135
Strategia rozwoju 8347
Studium uwarkowań 6427
Urząd Gminy 56607
Regulamin organizacyjny 4548
Raporty i sprawozdania 991
Nasz ORLIK 3011
Aktualności 16446
Godziny otwarcia 12678
Porady prawne 6939
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 262101
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 24794
Karty informacyjne 1523
2014 1470
A 10205
B 9612
E 14921
I 26744
2015 1411
A 8874
B 13995
E 10126
I 36335
2016 139847
2017 5324
2018 42868
2019 33465
2020 339
Azbest 59803
Mikroinstalacje 5182
Ewidencja zezwoleń 10916
Rejestr działalności regulowanej 25582
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5162
Zawiadomienie 4167
Ogłoszenia 5925
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 4554
Program ochrony środowiska 3168
Usuwanie drzew i krzewów 936
Ogłoszenia 121728
Komunikaty 24746
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 21688
Archiwum do 01.09.2010 271228
Informacje o wywieszeniu wykazów 135240
Łowiectwo 437
Obwieszczenia 18671
Aktualności 2953
Planowanie przestrzenne 55369
Akty prawne 893946
Uchwały Rady Gminy 1453050
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 590
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 376569
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1519987
Zarządzenia Kierownika Urzędu 29262
Rada Gminy 58176
Aktualności 14793
Uchwały Rady Gminy 319846
Imienne wykazy głosowań 34128
Interpelacje i zapytania Radnych 2701
Skład osobowy Komisji 23008
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 16379
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 14974
Komisja Rewizyjna 23305
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1337
Komisja Budżetu i Rolnictwa 54450
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 85138
Komisja Doraźna 2434
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 65268
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 49844
Nagrania sesji 54222
Druki do pobrania 1763
Oświadczenia majątkowe 6859
Formularz interpelacji 4213
Wykazy 15426
Sprawozdanie z wykonania budżetu 104698
Sprawozdawczość kwartalna 48794
Opinie RIO 108758
Organizacje pozarządowe 6541
Aktualności 12654
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1212
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 137915
Konkursy sportowe 66534
Konsultacje społeczne 40929
Analiza jakości wody 5148
Biecz 11642
Brody 12966
Marianka 6924
Zasieki 9540
Koło 3163
Zamówienia Publiczne 435722
Plan postępowań 5960
Oświadczenia majątkowe 393289
Ogłoszenia o pracy 46431
Aktualne 14425
W toku 29441
Wyniki 122857
Zamówienia do 30 000 Euro 69437
Przetargi nieruchomości 258534
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14356
Wybory 0
Sejm, Senat 59215
Wybory samorządowe 155636
2014 24845
2010 18264
Referendum Gminne 61158
Wybory uzupełniające 86776
Prezydenta RP 36607
Parlament Europejski 11616
Referenda 22026
Gospodarka odpadami 8905
Ogłoszenia 37438
Opłaty 21575
Harmonogram odbioru 29377
Deklaracje 9351
Informacje ogólne 18208
Materiały informacyjne 10678
Uchwały 20676
Analiza 11714
PSZOK 6336
RODO 3810
Rejestr Instytucji Kultury 7680
Kontrole 5473
Dokumenty do pobrania 12456
Petycje 9809
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 4896

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1325
Redakcja biuletynu 8646
Rejestr zmian 2802644
Mapa serwisu 7974
Statystyki 8458
Strona główna 32880
Adresy i Telefony 19061
« powrót do poprzedniej strony