ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1396570
Narodowy Spis Powszechny 6680
Spis Rolny 17890
Co i jak załatwić 504695
Druki do pobrania 420228
Wydziały 401560
Podatki i opłaty 6200
Sołectwa w Gminie 62373
Wnioski 19054
Gminne jednostki organizacyjne 50156
Gmina Brody 42255
Podstawa prawna 11379
Rada Gminy 954
Statut Gminy 11279
Liczba mieszkańców 10155
Strategia rozwoju 10812
Studium uwarkowań 8490
Opłaty Skarbowe 20077
Urząd Gminy 78190
Regulamin organizacyjny 6463
Raporty i sprawozdania 4324
KONTAKT 0
Porady prawne 9697
Nasz ORLIK 4028
Aktualności 22598
Godziny otwarcia 17610
Ogłoszenia 152537
Komunikaty 31748
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 27786
Archiwum do 01.09.2010 353454
Informacje o wywieszeniu wykazów 215108
Łowiectwo 981
Obwieszczenia 52757
Aktualności 8525
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 380721
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 30221
Karty informacyjne 1997
2014 1947
A 14527
B 13631
E 21095
I 37921
2015 1876
A 12661
B 19692
E 14191
I 51351
2016 221380
2017 7542
2018 103236
2019 115939
2020 38790
2021 19733
2022 2872
Azbest 88160
Mikroinstalacje 6844
Ewidencja zezwoleń 13589
Rejestr działalności regulowanej 35647
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 7390
Zawiadomienie 5714
Ogłoszenia 9267
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 7355
Program ochrony środowiska 6666
Usuwanie drzew i krzewów 2535
Akty prawne 1241283
Uchwały Rady Gminy 2042418
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 488421
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2121694
Zarządzenia Kierownika Urzędu 37258
Planowanie przestrzenne 70327
Rada Gminy 74993
Aktualności 55345
Uchwały Rady Gminy 361035
Imienne wykazy głosowań 140633
Interpelacje i zapytania Radnych 6591
Skład osobowy Komisji 31366
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 32090
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 29794
Komisja Rewizyjna 31796
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3159
Komisja Budżetu i Rolnictwa 77098
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 116742
Komisja Doraźna 3044
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 93166
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 69521
Nagrania sesji 78407
Druki do pobrania 2530
Oświadczenia majątkowe 10118
Formularz interpelacji 5777
Wykazy 18079
Opinie RIO 153688
Sprawozdanie z wykonania budżetu 133283
Sprawozdawczość kwartalna 74143
Organizacje pozarządowe 10067
Aktualności 26822
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 3025
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 201421
Konkursy sportowe 122808
Zamówienia Publiczne 583487
Plan postępowań 14403
Platforma zakupowa 623
Konsultacje społeczne 66013
Analiza jakości wody 7909
Biecz 17877
Brody 19773
Marianka 10981
Zasieki 14955
Koło 4967
Oświadczenia majątkowe 586598
Ogłoszenia o pracy 69470
Aktualne 22907
W toku 46428
Wyniki 185978
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 8687
Zamówienia do 30 000 Euro 142750
Przetargi nieruchomości 355616
Obsługa osób niepełnosprawnych 2515
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16666
Wybory 0
Sejm, Senat 83723
Wybory samorządowe 198687
2014 55285
2010 40809
Referendum Gminne 77758
Wybory uzupełniające 122116
Prezydenta RP 66072
Parlament Europejski 29559
Referenda 29658
Gospodarka odpadami 11277
Ogłoszenia 56422
Opłaty 31641
Harmonogram odbioru 48801
Deklaracje 15845
Informacje ogólne 24526
Materiały informacyjne 18365
Uchwały 29018
Analiza 20630
PSZOK 9876
RODO 12304
Rejestr Instytucji Kultury 10446
Kontrole 8615
Dokumenty do pobrania 17640
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7002
Petycje 17380
Koordynator ds spraw dostępności 1281

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 5182
Strona główna 1362
Redakcja biuletynu 9967
Rejestr zmian 4156006
Mapa serwisu 9284
Statystyki 9660
Adresy i Telefony 23374
Strona główna 41709
« powrót do poprzedniej strony