ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1602714
Narodowy Spis Powszechny 11676
Spis Rolny 26172
Co i jak załatwić 546118
Druki do pobrania 456402
Wydziały 440213
Podatki i opłaty 7742
Sołectwa w Gminie 67117
Wnioski 21624
Gminne jednostki organizacyjne 52898
Gmina Brody 44689
Podstawa prawna 11990
Rada Gminy 961
Statut Gminy 11983
Liczba mieszkańców 10866
Strategia rozwoju 11697
Studium uwarkowań 9181
Opłaty Skarbowe 21372
Urząd Gminy 87208
Regulamin organizacyjny 7076
Raporty i sprawozdania 6446
KONTAKT 0
Porady prawne 10754
Nasz ORLIK 4414
Aktualności 24591
Godziny otwarcia 19441
Ogłoszenia 162547
Komunikaty 33948
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 29711
Archiwum do 01.09.2010 377970
Informacje o wywieszeniu wykazów 245887
Łowiectwo 1191
Obwieszczenia 67680
Aktualności 11377
Informacje o środowisku 1305
Czyste powietrze 1086
Obwieszczenia 432219
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 31929
Karty informacyjne 2182
2014 2128
A 15933
B 14962
E 23139
I 41491
2015 2054
A 13917
B 21526
E 15532
I 55971
2016 247718
2017 8333
2018 122097
2019 141980
2020 55761
2021 37482
2022 13468
2023 2318
Azbest 98613
Mikroinstalacje 7450
Ewidencja zezwoleń 14493
Rejestr działalności regulowanej 40126
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 8104
Zawiadomienie 6224
Ogłoszenia 10435
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 8461
Program ochrony środowiska 7964
Usuwanie drzew i krzewów 3138
Akty prawne 1326589
Uchwały Rady Gminy 2242818
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 528651
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2322068
Zarządzenia Kierownika Urzędu 39819
Planowanie przestrzenne 76281
Rada Gminy 81675
Aktualności 73843
Uchwały Rady Gminy 374816
Imienne wykazy głosowań 187484
Interpelacje i zapytania Radnych 8206
Skład osobowy Komisji 34417
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 37516
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 35195
Komisja Rewizyjna 34510
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3832
Komisja Budżetu i Rolnictwa 83820
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 126130
Komisja Doraźna 3224
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 102425
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 76224
Nagrania sesji 86692
Druki do pobrania 2742
Oświadczenia majątkowe 11228
Formularz interpelacji 6297
Wykazy 18941
Opinie RIO 170327
Sprawozdanie z wykonania budżetu 144441
Sprawozdawczość kwartalna 83436
Organizacje pozarządowe 11310
Aktualności 32052
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 3690
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 225078
Konkursy sportowe 137299
Zamówienia Publiczne 631518
Aktualności 586
Plan postępowań 19231
Platforma zakupowa 2031
Konsultacje społeczne 77150
Analiza jakości wody 8952
Biecz 19995
Brody 22274
Marianka 12529
Zasieki 16952
Koło 5615
Oświadczenia majątkowe 656947
Ogłoszenia o pracy 79739
Aktualne 26484
W toku 53384
Wyniki 210626
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 16583
Zamówienia do 30 000 Euro 161351
Przetargi 399714
Obsługa osób niepełnosprawnych 3676
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17462
Wybory 0
Sejm, Senat 91078
Wybory samorządowe 211538
2014 65262
2010 47000
Referendum Gminne 83120
Wybory uzupełniające 134132
Prezydenta RP 77934
Parlament Europejski 35122
Referenda 32358
Gospodarka odpadami 12084
Ogłoszenia 64191
Opłaty 35200
Harmonogram odbioru 56999
Deklaracje 18668
Informacje ogólne 26909
Materiały informacyjne 21600
Uchwały 31678
Analiza 24590
PSZOK 11341
RODO 16206
Rejestr Instytucji Kultury 11366
Kontrole 9818
Dokumenty do pobrania 19428
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7778
Petycje 21028
Koordynator ds spraw dostępności 2071

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 8057
Strona główna 1364
Redakcja biuletynu 10477
Rejestr zmian 4641410
Mapa serwisu 9667
Statystyki 10069
Adresy i Telefony 25031
Strona główna 45306
« powrót do poprzedniej strony