ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 930315
Co i jak załatwić 398225
Druki do pobrania 322316
Wydziały 292800
Podatki i opłaty 1770
Sołectwa w Gminie 49793
Wnioski 13294
Gminne jednostki organizacyjne 42383
Opłaty Skarbowe 17007
Gmina Brody 35957
Podstawa prawna 9636
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9312
Liczba mieszkańców 8311
Strategia rozwoju 8564
Studium uwarkowań 6588
Urząd Gminy 58186
Regulamin organizacyjny 4699
Raporty i sprawozdania 1154
Nasz ORLIK 3079
Aktualności 17039
Godziny otwarcia 13103
Porady prawne 7168
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 270155
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 25284
Karty informacyjne 1558
2014 1511
A 10533
B 9946
E 15395
I 27590
2015 1439
A 9110
B 14469
E 10447
I 37498
2016 146537
2017 5539
2018 47959
2019 40035
2020 937
Azbest 62552
Mikroinstalacje 5305
Ewidencja zezwoleń 11191
Rejestr działalności regulowanej 26394
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5339
Zawiadomienie 4288
Ogłoszenia 6178
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 4783
Program ochrony środowiska 3465
Usuwanie drzew i krzewów 1067
Ogłoszenia 124455
Komunikaty 25295
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 22218
Archiwum do 01.09.2010 278976
Informacje o wywieszeniu wykazów 141124
Łowiectwo 483
Obwieszczenia 21165
Aktualności 3364
Planowanie przestrzenne 56433
Akty prawne 929465
Uchwały Rady Gminy 1495290
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 605
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 384689
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1566430
Zarządzenia Kierownika Urzędu 29975
Rada Gminy 59646
Aktualności 17588
Uchwały Rady Gminy 326725
Imienne wykazy głosowań 40174
Interpelacje i zapytania Radnych 2993
Skład osobowy Komisji 23809
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 17953
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 16428
Komisja Rewizyjna 24376
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1489
Komisja Budżetu i Rolnictwa 57416
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 88828
Komisja Doraźna 2480
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 67877
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 52447
Nagrania sesji 56443
Druki do pobrania 1808
Oświadczenia majątkowe 7148
Formularz interpelacji 4347
Wykazy 15619
Sprawozdanie z wykonania budżetu 106902
Sprawozdawczość kwartalna 51028
Opinie RIO 111944
Organizacje pozarządowe 6789
Aktualności 13830
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1381
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 142481
Konkursy sportowe 68311
Konsultacje społeczne 42559
Analiza jakości wody 5302
Biecz 12097
Brody 13487
Marianka 7210
Zasieki 9907
Koło 3323
Zamówienia Publiczne 447689
Plan postępowań 6690
Oświadczenia majątkowe 407595
Ogłoszenia o pracy 47680
Aktualne 14912
W toku 30387
Wyniki 126682
Zamówienia do 30 000 Euro 73015
Przetargi nieruchomości 266016
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14560
Wybory 0
Sejm, Senat 61322
Wybory samorządowe 160364
2014 27984
2010 20760
Referendum Gminne 62652
Wybory uzupełniające 89189
Prezydenta RP 37960
Parlament Europejski 13332
Referenda 22580
Gospodarka odpadami 9069
Ogłoszenia 38867
Opłaty 22355
Harmonogram odbioru 31178
Deklaracje 9619
Informacje ogólne 18717
Materiały informacyjne 11214
Uchwały 21358
Analiza 12287
PSZOK 6592
RODO 4312
Rejestr Instytucji Kultury 7886
Kontrole 5639
Dokumenty do pobrania 12824
Petycje 10280
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5063

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1334
Redakcja biuletynu 8748
Rejestr zmian 2935787
Mapa serwisu 8064
Statystyki 8547
Strona główna 33605
Adresy i Telefony 19319
« powrót do poprzedniej strony