ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1252112
Narodowy Spis Powszechny 3299
Spis Rolny 11285
Co i jak załatwić 473317
Druki do pobrania 388601
Wydziały 366892
Podatki i opłaty 4805
Sołectwa w Gminie 58908
Wnioski 17263
Gminne jednostki organizacyjne 47962
Gmina Brody 40329
Podstawa prawna 10888
Rada Gminy 949
Statut Gminy 10718
Liczba mieszkańców 9602
Strategia rozwoju 10182
Studium uwarkowań 7901
Opłaty Skarbowe 19039
Urząd Gminy 71897
Regulamin organizacyjny 5973
Raporty i sprawozdania 3124
KONTAKT 0
Porady prawne 8925
Nasz ORLIK 3715
Aktualności 21031
Godziny otwarcia 16343
Ogłoszenia 144714
Komunikaty 30033
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 26271
Archiwum do 01.09.2010 333746
Informacje o wywieszeniu wykazów 193130
Łowiectwo 849
Obwieszczenia 42389
Aktualności 6797
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 345643
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 28853
Karty informacyjne 1830
2014 1808
A 13341
B 12540
E 19422
I 34758
2015 1733
A 11653
B 18236
E 13101
I 47496
2016 199328
2017 6961
2018 88282
2019 94090
2020 24970
2021 5840
Azbest 80627
Mikroinstalacje 6379
Ewidencja zezwoleń 12922
Rejestr działalności regulowanej 32963
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 6851
Zawiadomienie 5283
Ogłoszenia 8342
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 6558
Program ochrony środowiska 5817
Usuwanie drzew i krzewów 2116
Akty prawne 1164073
Uchwały Rady Gminy 1883547
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 456527
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1961114
Zarządzenia Kierownika Urzędu 35295
Planowanie przestrzenne 66428
Rada Gminy 70339
Aktualności 43711
Uchwały Rady Gminy 351503
Imienne wykazy głosowań 105100
Interpelacje i zapytania Radnych 5448
Skład osobowy Komisji 28977
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 27783
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 25679
Komisja Rewizyjna 29741
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2700
Komisja Budżetu i Rolnictwa 71349
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 108483
Komisja Doraźna 2872
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 85766
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 64468
Nagrania sesji 71935
Druki do pobrania 2325
Oświadczenia majątkowe 9278
Formularz interpelacji 5374
Wykazy 17361
Opinie RIO 141411
Sprawozdanie z wykonania budżetu 125277
Sprawozdawczość kwartalna 67249
Organizacje pozarządowe 9018
Aktualności 23148
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 2537
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 183834
Konkursy sportowe 97323
Zamówienia Publiczne 546877
Plan postępowań 11884
Konsultacje społeczne 58511
Analiza jakości wody 7237
Biecz 16192
Brody 17977
Marianka 9880
Zasieki 13534
Koło 4525
Oświadczenia majątkowe 537768
Ogłoszenia o pracy 61275
Aktualne 19976
W toku 41070
Wyniki 167128
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 4469
Zamówienia do 30 000 Euro 114534
Przetargi nieruchomości 330108
Obsługa osób niepełnosprawnych 1704
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16056
Wybory 0
Sejm, Senat 78087
Wybory samorządowe 188143
2014 47618
2010 35401
Referendum Gminne 73510
Wybory uzupełniające 112305
Prezydenta RP 57628
Parlament Europejski 25021
Referenda 27484
Gospodarka odpadami 10666
Ogłoszenia 50755
Opłaty 28667
Harmonogram odbioru 42834
Deklaracje 13515
Informacje ogólne 22523
Materiały informacyjne 16076
Uchwały 26603
Analiza 18009
PSZOK 8841
RODO 9422
Rejestr Instytucji Kultury 9668
Kontrole 7653
Dokumenty do pobrania 16231
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6430
Petycje 14909
Koordynator ds spraw dostępności 756

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2802
Strona główna 1362
Redakcja biuletynu 9608
Rejestr zmian 3762936
Mapa serwisu 8938
Statystyki 9341
Adresy i Telefony 22125
Strona główna 39487
« powrót do poprzedniej strony