ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1104354
Spis Rolny 4561
Co i jak załatwić 439326
Druki do pobrania 357712
Wydziały 331674
Podatki i opłaty 3464
Sołectwa w Gminie 54754
Wnioski 15455
Gminne jednostki organizacyjne 45392
Gmina Brody 38146
Podstawa prawna 10284
Rada Gminy 945
Statut Gminy 10118
Liczba mieszkańców 9059
Strategia rozwoju 9481
Studium uwarkowań 7377
Opłaty Skarbowe 18196
Urząd Gminy 65492
Regulamin organizacyjny 5384
Raporty i sprawozdania 2153
KONTAKT 0
Porady prawne 8195
Nasz ORLIK 3457
Aktualności 19406
Godziny otwarcia 14951
Ogłoszenia 136177
Komunikaty 28004
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 24573
Archiwum do 01.09.2010 311467
Informacje o wywieszeniu wykazów 169354
Łowiectwo 693
Obwieszczenia 32897
Aktualności 5285
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 309970
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 27221
Karty informacyjne 1712
2014 1678
A 12175
B 11419
E 17702
I 31678
2015 1611
A 10628
B 16640
E 11955
I 43275
2016 176846
2017 6306
2018 71238
2019 71293
2020 10801
2021 46
Azbest 72813
Mikroinstalacje 5893
Ewidencja zezwoleń 12109
Rejestr działalności regulowanej 30077
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 6192
Zawiadomienie 4849
Ogłoszenia 7406
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5715
Program ochrony środowiska 4864
Usuwanie drzew i krzewów 1688
Akty prawne 1081935
Uchwały Rady Gminy 1725004
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 420268
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1803382
Zarządzenia Kierownika Urzędu 33044
Planowanie przestrzenne 61706
Rada Gminy 65557
Aktualności 31909
Uchwały Rady Gminy 338301
Imienne wykazy głosowań 73992
Interpelacje i zapytania Radnych 4400
Skład osobowy Komisji 26732
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 23240
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 21303
Komisja Rewizyjna 27489
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2206
Komisja Budżetu i Rolnictwa 64729
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 99901
Komisja Doraźna 2731
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 77646
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 58872
Nagrania sesji 64786
Druki do pobrania 2126
Oświadczenia majątkowe 8271
Formularz interpelacji 4964
Wykazy 16616
Opinie RIO 128327
Sprawozdanie z wykonania budżetu 116978
Sprawozdawczość kwartalna 59756
Organizacje pozarządowe 8026
Aktualności 19095
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 2051
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 165030
Konkursy sportowe 80169
Konsultacje społeczne 51044
Zamówienia Publiczne 504375
Plan postępowań 9565
Analiza jakości wody 6418
Biecz 14451
Brody 16065
Marianka 8715
Zasieki 11972
Koło 4020
Oświadczenia majątkowe 484407
Ogłoszenia o pracy 54004
Aktualne 17502
W toku 36068
Wyniki 148688
Zamówienia do 30 000 Euro 92796
Przetargi nieruchomości 302512
Obsługa osób niepełnosprawnych 845
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15436
Wybory 0
Sejm, Senat 71336
Wybory samorządowe 177002
2014 38862
2010 29207
Referendum Gminne 68964
Wybory uzupełniające 100754
Prezydenta RP 48461
Parlament Europejski 20320
Referenda 25421
Gospodarka odpadami 10096
Ogłoszenia 45274
Opłaty 25801
Harmonogram odbioru 37816
Deklaracje 11502
Informacje ogólne 20766
Materiały informacyjne 13918
Uchwały 24184
Analiza 15348
PSZOK 7767
RODO 6873
Rejestr Instytucji Kultury 8873
Kontrole 6798
Dokumenty do pobrania 14740
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5854
Petycje 12573
Koordynator ds spraw dostępności 190

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 1008
Strona główna 1356
Redakcja biuletynu 9239
Rejestr zmian 3378036
Mapa serwisu 8586
Statystyki 9024
Adresy i Telefony 20813
Strona główna 36598
« powrót do poprzedniej strony