ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1701073
Narodowy Spis Powszechny 14281
Spis Rolny 30405
Czyste powietrze 0
Co i jak załatwić 562066
Druki do pobrania 471853
Wydziały 455726
Podatki i opłaty 8406
Sołectwa w Gminie 69571
Wnioski 23228
Gminne jednostki organizacyjne 54341
Gmina Brody 46037
Podstawa prawna 12276
Rada Gminy 964
Statut Gminy 12380
Liczba mieszkańców 11240
Strategia rozwoju 12179
Studium uwarkowań 9545
Opłaty Skarbowe 22014
Urząd Gminy 91532
Regulamin organizacyjny 7448
Raporty i sprawozdania 7681
KONTAKT 0
Porady prawne 11366
Nasz ORLIK 4645
Aktualności 25533
Godziny otwarcia 20266
Ogłoszenia 166822
Komunikaty 34935
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 30696
Archiwum do 01.09.2010 389335
Informacje o wywieszeniu wykazów 262119
Łowiectwo 1275
Obwieszczenia 75384
Aktualności 12833
Informacje o środowisku 1305
Czyste powietrze 3589
Obwieszczenia 459843
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 32851
Karty informacyjne 2280
2014 2201
A 16434
B 15480
E 23872
I 42745
2015 2138
A 14402
B 22204
E 16016
I 57852
2016 257486
2017 8694
2018 129457
2019 152350
2020 61760
2021 44521
2022 18206
2023 7960
Azbest 103440
Mikroinstalacje 7722
Ewidencja zezwoleń 14982
Rejestr działalności regulowanej 42551
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 8484
Zawiadomienie 6477
Ogłoszenia 10994
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 9089
Program ochrony środowiska 8649
Usuwanie drzew i krzewów 3467
Akty prawne 1348862
Uchwały Rady Gminy 2317833
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 540622
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2395288
Zarządzenia Kierownika Urzędu 41040
Planowanie przestrzenne 79762
Rada Gminy 85391
Aktualności 84935
Uchwały Rady Gminy 379680
Imienne wykazy głosowań 210228
Interpelacje i zapytania Radnych 9164
Skład osobowy Komisji 36289
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 40436
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 37970
Komisja Rewizyjna 35693
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 4151
Komisja Budżetu i Rolnictwa 87168
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 131218
Komisja Doraźna 3316
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 106670
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 79764
Nagrania sesji 91489
Druki do pobrania 2840
Oświadczenia majątkowe 11753
Formularz interpelacji 6524
Wykazy 19414
Opinie RIO 179395
Sprawozdanie z wykonania budżetu 150199
Sprawozdawczość kwartalna 88413
Organizacje pozarządowe 12039
Aktualności 34995
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 3982
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 236279
Konkursy sportowe 141954
Zamówienia Publiczne 653469
Aktualności 1056
Plan postępowań 21735
Platforma zakupowa 2851
Konsultacje społeczne 83003
Analiza jakości wody 9642
Biecz 20988
Brody 23238
Marianka 13143
Zasieki 17833
Koło 5915
Oświadczenia majątkowe 689200
Ogłoszenia o pracy 86240
Aktualne 28695
W toku 56926
Wyniki 222444
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 21712
Zamówienia do 30 000 Euro 168152
Przetargi 420398
Obsługa osób niepełnosprawnych 4331
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17947
Wybory 0
Sejm, Senat 95909
Wybory samorządowe 217579
2014 69940
2010 50062
Referendum Gminne 85890
Wybory uzupełniające 140161
Prezydenta RP 83479
Parlament Europejski 37597
Referenda 33736
Gospodarka odpadami 12523
Ogłoszenia 68015
Opłaty 36819
Harmonogram odbioru 60704
Deklaracje 19739
Informacje ogólne 28044
Materiały informacyjne 23023
Uchwały 32916
Analiza 26409
PSZOK 12103
RODO 18036
Rejestr Instytucji Kultury 11933
Kontrole 10446
Dokumenty do pobrania 20327
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 8223
Petycje 23120
Koordynator ds spraw dostępności 2560

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 9705
Strona główna 1369
Redakcja biuletynu 10747
Rejestr zmian 4870590
Mapa serwisu 9920
Statystyki 10336
Adresy i Telefony 25907
Strona główna 47278
« powrót do poprzedniej strony