ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1058617
Spis Rolny 2372
Co i jak załatwić 427674
Druki do pobrania 348048
Wydziały 320348
Podatki i opłaty 2971
Sołectwa w Gminie 53452
Wnioski 14899
Gminne jednostki organizacyjne 44613
Gmina Brody 37606
Podstawa prawna 10128
Rada Gminy 944
Statut Gminy 9940
Liczba mieszkańców 8870
Strategia rozwoju 9254
Studium uwarkowań 7201
Opłaty Skarbowe 17899
Urząd Gminy 63459
Regulamin organizacyjny 5217
Raporty i sprawozdania 1938
KONTAKT 0
Porady prawne 7972
Nasz ORLIK 3381
Aktualności 18852
Godziny otwarcia 14508
Ogłoszenia 133444
Komunikaty 27302
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 24092
Archiwum do 01.09.2010 303750
Informacje o wywieszeniu wykazów 162706
Łowiectwo 655
Obwieszczenia 29882
Aktualności 4822
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 299982
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 26763
Karty informacyjne 1672
2014 1633
A 11772
B 11071
E 17183
I 30797
2015 1573
A 10248
B 16133
E 11575
I 41946
2016 169450
2017 6140
2018 65726
2019 64313
2020 6500
Azbest 70258
Mikroinstalacje 5748
Ewidencja zezwoleń 11900
Rejestr działalności regulowanej 29207
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 6019
Zawiadomienie 4724
Ogłoszenia 7119
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5486
Program ochrony środowiska 4533
Usuwanie drzew i krzewów 1547
Akty prawne 1049493
Uchwały Rady Gminy 1668469
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 409725
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1744084
Zarządzenia Kierownika Urzędu 32232
Planowanie przestrzenne 60399
Rada Gminy 64025
Aktualności 28324
Uchwały Rady Gminy 334764
Imienne wykazy głosowań 65432
Interpelacje i zapytania Radnych 4056
Skład osobowy Komisji 25982
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 21734
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 19939
Komisja Rewizyjna 26680
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2083
Komisja Budżetu i Rolnictwa 62923
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 97356
Komisja Doraźna 2690
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 75234
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 57241
Nagrania sesji 62911
Druki do pobrania 2063
Oświadczenia majątkowe 7998
Formularz interpelacji 4825
Wykazy 16387
Opinie RIO 124240
Sprawozdanie z wykonania budżetu 114520
Sprawozdawczość kwartalna 57543
Organizacje pozarządowe 7752
Aktualności 17866
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1883
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 159297
Konkursy sportowe 76822
Konsultacje społeczne 48873
Zamówienia Publiczne 489452
Plan postępowań 8784
Analiza jakości wody 6150
Biecz 13865
Brody 15428
Marianka 8312
Zasieki 11466
Koło 3847
Oświadczenia majątkowe 465120
Ogłoszenia o pracy 52430
Aktualne 16736
W toku 34606
Wyniki 143246
Zamówienia do 30 000 Euro 87447
Przetargi nieruchomości 292708
Obsługa osób niepełnosprawnych 565
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15233
Wybory 0
Sejm, Senat 69119
Wybory samorządowe 173205
2014 36167
2010 26992
Referendum Gminne 67559
Wybory uzupełniające 98138
Prezydenta RP 45625
Parlament Europejski 18829
Referenda 24733
Gospodarka odpadami 9848
Ogłoszenia 43491
Opłaty 24803
Harmonogram odbioru 36098
Deklaracje 10919
Informacje ogólne 20206
Materiały informacyjne 13201
Uchwały 23416
Analiza 14472
PSZOK 7498
RODO 6246
Rejestr Instytucji Kultury 8664
Kontrole 6504
Dokumenty do pobrania 14255
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5673
Petycje 11972
Koordynator ds spraw dostępności 67

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 725
Strona główna 1354
Redakcja biuletynu 9151
Rejestr zmian 3265422
Mapa serwisu 8477
Statystyki 8930
Adresy i Telefony 20446
Strona główna 35782
« powrót do poprzedniej strony