ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring wizyjny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-20 13:17:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-20 13:18:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-20 13:18:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 14:02:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 14:04:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-07 09:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy Inspektor Ochrony Danych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W Urzędzie Gminy Brody  został powołany nowy Inspektor Ochrony Danych  Pan Marek Biedak, adres email: , nr telefonu: 534 499 007
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 13:53:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 13:53:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 13:53:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dot. wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SESJI RADY GMINY BRODY
INFORMUJEMY, IŻ
 
OBRADY SĄ TRANSMITOWANE I UTRWALANE ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK. TRANSMISJA OBRAD JEST DOSTĘPNA W SIECI INTERNET, NATOMIAST NAGRANIA Z SESJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ I NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY ORAZ W INNY SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.
 
UCZESTNICZĄC W SESJI RADY GMINY WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE I UPUBLICZNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 
w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brody jest Wójt Gminy Brody z siedzibą w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 , 68-343 Brody;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Biedaka, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail , telefonicznie pod nr tel. 534499007. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych;
3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.);
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Brody, jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Gminy w serwisie youtube.com - Gmina Brody oraz bip.brody.pl i stronie brody.pl bezterminowo. Transmisja odbywa się na żywo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
5. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają  Administratorowi realizacji tych praw.
6. Z uwagi na prowadzenie transmisji na żywo brak jest możliwości technicznych anonimizowania wizerunku, potencjalny uczestnik sesji Rady Gminy, nie będący osobą publiczną powinien być tego świadomy. Nagrania sesji Rady Gminy nie będą anonimizowane;
7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych;
8. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy  oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kuchta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-20 11:12:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-20 11:13:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 13:59:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Kuchta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-28 10:16:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-28 10:16:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28 10:16:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »