ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1236311
Narodowy Spis Powszechny 2889
Spis Rolny 10691
Co i jak załatwić 470783
Druki do pobrania 386542
Wydziały 364429
Podatki i opłaty 4711
Sołectwa w Gminie 58538
Wnioski 17056
Gminne jednostki organizacyjne 47733
Gmina Brody 40129
Podstawa prawna 10840
Rada Gminy 949
Statut Gminy 10671
Liczba mieszkańców 9541
Strategia rozwoju 10120
Studium uwarkowań 7859
Opłaty Skarbowe 18953
Urząd Gminy 71319
Regulamin organizacyjny 5920
Raporty i sprawozdania 3062
KONTAKT 0
Porady prawne 8861
Nasz ORLIK 3690
Aktualności 20901
Godziny otwarcia 16217
Ogłoszenia 143977
Komunikaty 29902
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 26139
Archiwum do 01.09.2010 331703
Informacje o wywieszeniu wykazów 190656
Łowiectwo 839
Obwieszczenia 41447
Aktualności 6669
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 342772
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 28691
Karty informacyjne 1819
2014 1802
A 13222
B 12438
E 19250
I 34494
2015 1725
A 11569
B 18101
E 12989
I 47116
2016 197117
2017 6907
2018 86726
2019 91834
2020 23745
2021 4718
Azbest 80010
Mikroinstalacje 6345
Ewidencja zezwoleń 12871
Rejestr działalności regulowanej 32755
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 6793
Zawiadomienie 5244
Ogłoszenia 8268
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 6458
Program ochrony środowiska 5735
Usuwanie drzew i krzewów 2084
Akty prawne 1157027
Uchwały Rady Gminy 1869098
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 453332
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1946915
Zarządzenia Kierownika Urzędu 35093
Planowanie przestrzenne 66042
Rada Gminy 69834
Aktualności 42547
Uchwały Rady Gminy 350780
Imienne wykazy głosowań 102068
Interpelacje i zapytania Radnych 5327
Skład osobowy Komisji 28711
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 27351
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 25212
Komisja Rewizyjna 29477
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 2660
Komisja Budżetu i Rolnictwa 70432
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 107481
Komisja Doraźna 2861
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 84871
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 63725
Nagrania sesji 71259
Druki do pobrania 2307
Oświadczenia majątkowe 9204
Formularz interpelacji 5344
Wykazy 17308
Opinie RIO 140245
Sprawozdanie z wykonania budżetu 124532
Sprawozdawczość kwartalna 66506
Organizacje pozarządowe 8908
Aktualności 22788
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 2498
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 182396
Konkursy sportowe 95243
Zamówienia Publiczne 542883
Plan postępowań 11688
Konsultacje społeczne 57836
Analiza jakości wody 7179
Biecz 16003
Brody 17822
Marianka 9752
Zasieki 13381
Koło 4492
Oświadczenia majątkowe 533323
Ogłoszenia o pracy 60746
Aktualne 19792
W toku 40711
Wyniki 165807
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 4077
Zamówienia do 30 000 Euro 112071
Przetargi nieruchomości 328069
Obsługa osób niepełnosprawnych 1633
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16004
Wybory 0
Sejm, Senat 77539
Wybory samorządowe 187110
2014 46889
2010 34610
Referendum Gminne 73077
Wybory uzupełniające 111102
Prezydenta RP 56747
Parlament Europejski 24620
Referenda 27330
Gospodarka odpadami 10626
Ogłoszenia 50182
Opłaty 28368
Harmonogram odbioru 42307
Deklaracje 13322
Informacje ogólne 22289
Materiały informacyjne 15835
Uchwały 26338
Analiza 17764
PSZOK 8753
RODO 9220
Rejestr Instytucji Kultury 9606
Kontrole 7589
Dokumenty do pobrania 16127
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6378
Petycje 14704
Koordynator ds spraw dostępności 698

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 2568
Strona główna 1361
Redakcja biuletynu 9571
Rejestr zmian 3728257
Mapa serwisu 8910
Statystyki 9316
Adresy i Telefony 21978
Strona główna 39288