Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 986216
Co i jak załatwić 410719
Druki do pobrania 333315
Wydziały 304711
Podatki i opłaty 2326
Sołectwa w Gminie 51387
Wnioski 13857
Gminne jednostki organizacyjne 43427
Opłaty Skarbowe 17437
Gmina Brody 36675
Podstawa prawna 9866
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9579
Liczba mieszkańców 8574
Strategia rozwoju 8878
Studium uwarkowań 6840
Urząd Gminy 60365
Regulamin organizacyjny 4921
Raporty i sprawozdania 1438
KONTAKT 0
Nasz ORLIK 3243
Aktualności 17875
Godziny otwarcia 13715
Porady prawne 7498
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 283144
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 25978
Karty informacyjne 1614
2014 1569
A 11071
B 10430
E 16156
I 28965
2015 1494
A 9587
B 15161
E 10923
I 39449
2016 157095
2017 5805
2018 55900
2019 50918
2020 2533
Azbest 65789
Mikroinstalacje 5493
Ewidencja zezwoleń 11493
Rejestr działalności regulowanej 27553
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5623
Zawiadomienie 4478
Ogłoszenia 6591
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5106
Program ochrony środowiska 3898
Usuwanie drzew i krzewów 1276
Ogłoszenia 128546
Komunikaty 26087
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 23072
Archiwum do 01.09.2010 290440
Informacje o wywieszeniu wykazów 149223
Łowiectwo 554
Obwieszczenia 24800
Aktualności 3995
Planowanie przestrzenne 58121
Akty prawne 982070
Uchwały Rady Gminy 1567726
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 606
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 395884
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1641865
Zarządzenia Kierownika Urzędu 30917
Rada Gminy 61471
Aktualności 22091
Uchwały Rady Gminy 332142
Imienne wykazy głosowań 50133
Interpelacje i zapytania Radnych 3388
Skład osobowy Komisji 24793
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 19606
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 17960
Komisja Rewizyjna 25459
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1732
Komisja Budżetu i Rolnictwa 59853
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 92523
Komisja Doraźna 2584
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 70735
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 54368
Nagrania sesji 58876
Druki do pobrania 1927
Oświadczenia majątkowe 7526
Formularz interpelacji 4558
Wykazy 15960
Sprawozdanie z wykonania budżetu 110282
Sprawozdawczość kwartalna 53685
Opinie RIO 117409
Spis Rolny 113
Organizacje pozarządowe 7219
Aktualności 15693
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1605
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 149260
Konkursy sportowe 71431
Konsultacje społeczne 45400
Zamówienia Publiczne 464386
Plan postępowań 7605
Analiza jakości wody 5622
Biecz 12861
Brody 14295
Marianka 7686
Zasieki 10534
Koło 3546
Oświadczenia majątkowe 429993
Ogłoszenia o pracy 49495
Aktualne 15577
W toku 31914
Wyniki 133440
Zamówienia do 30 000 Euro 78774
Przetargi nieruchomości 277907
Obsługa osób niepełnosprawnych 36
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14877
Wybory 0
Sejm, Senat 65020
Wybory samorządowe 166131
2014 31527
2010 23744
Referendum Gminne 64840
Wybory uzupełniające 93002
Prezydenta RP 40547
Parlament Europejski 15751
Referenda 23531
Gospodarka odpadami 9415
Ogłoszenia 40755
Opłaty 23430
Harmonogram odbioru 33157
Deklaracje 10253
Informacje ogólne 19391
Materiały informacyjne 12108
Uchwały 22289
Analiza 13208
PSZOK 6957
RODO 5128
Rejestr Instytucji Kultury 8235
Kontrole 5926
Dokumenty do pobrania 13447
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5342
Petycje 11040

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 52
Strona główna 1348
Redakcja biuletynu 8934
Rejestr zmian 3079449
Mapa serwisu 8235
Statystyki 8721
Adresy i Telefony 19780
Strona główna 34602