ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1562848
Narodowy Spis Powszechny 10872
Spis Rolny 24821
Co i jak załatwić 540200
Druki do pobrania 450773
Wydziały 434056
Podatki i opłaty 7472
Sołectwa w Gminie 66212
Wnioski 21200
Gminne jednostki organizacyjne 52370
Gmina Brody 44139
Podstawa prawna 11880
Rada Gminy 960
Statut Gminy 11870
Liczba mieszkańców 10730
Strategia rozwoju 11566
Studium uwarkowań 9073
Opłaty Skarbowe 21161
Urząd Gminy 85168
Regulamin organizacyjny 6958
Raporty i sprawozdania 6024
KONTAKT 0
Porady prawne 10547
Nasz ORLIK 4333
Aktualności 24272
Godziny otwarcia 19055
Ogłoszenia 160721
Komunikaty 33604
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 29367
Archiwum do 01.09.2010 373723
Informacje o wywieszeniu wykazów 240133
Łowiectwo 1160
Obwieszczenia 65044
Aktualności 10830
Informacje o środowisku 1305
Czyste powietrze 658
Obwieszczenia 423104
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 31611
Karty informacyjne 2151
2014 2100
A 15680
B 14728
E 22766
I 40879
2015 2023
A 13686
B 21207
E 15305
I 55127
2016 243327
2017 8208
2018 118909
2019 137805
2020 52907
2021 34415
2022 11572
2023 1253
Azbest 96810
Mikroinstalacje 7329
Ewidencja zezwoleń 14344
Rejestr działalności regulowanej 39398
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 7995
Zawiadomienie 6146
Ogłoszenia 10271
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 8269
Program ochrony środowiska 7756
Usuwanie drzew i krzewów 3042
Akty prawne 1316983
Uchwały Rady Gminy 2212546
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 522482
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2291949
Zarządzenia Kierownika Urzędu 39339
Planowanie przestrzenne 75293
Rada Gminy 80317
Aktualności 69857
Uchwały Rady Gminy 371563
Imienne wykazy głosowań 178079
Interpelacje i zapytania Radnych 7878
Skład osobowy Komisji 33740
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 36594
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 34279
Komisja Rewizyjna 34062
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3735
Komisja Budżetu i Rolnictwa 82525
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 124306
Komisja Doraźna 3195
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 100763
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 74882
Nagrania sesji 84906
Druki do pobrania 2708
Oświadczenia majątkowe 11026
Formularz interpelacji 6211
Wykazy 18788
Opinie RIO 167591
Sprawozdanie z wykonania budżetu 142392
Sprawozdawczość kwartalna 81762
Organizacje pozarządowe 11075
Aktualności 31090
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 3579
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 220594
Konkursy sportowe 135046
Zamówienia Publiczne 622638
Aktualności 421
Plan postępowań 18302
Platforma zakupowa 1805
Konsultacje społeczne 75075
Analiza jakości wody 8742
Biecz 19648
Brody 21892
Marianka 12290
Zasieki 16631
Koło 5491
Oświadczenia majątkowe 644753
Ogłoszenia o pracy 77750
Aktualne 25689
W toku 52230
Wyniki 206656
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 14878
Zamówienia do 30 000 Euro 158311
Przetargi 391652
Obsługa osób niepełnosprawnych 3484
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17335
Wybory 0
Sejm, Senat 89872
Wybory samorządowe 209170
2014 63541
2010 45928
Referendum Gminne 82398
Wybory uzupełniające 132069
Prezydenta RP 76190
Parlament Europejski 34219
Referenda 31935
Gospodarka odpadami 11942
Ogłoszenia 62911
Opłaty 34625
Harmonogram odbioru 55228
Deklaracje 18241
Informacje ogólne 26497
Materiały informacyjne 21040
Uchwały 31214
Analiza 23845
PSZOK 10992
RODO 15595
Rejestr Instytucji Kultury 11192
Kontrole 9613
Dokumenty do pobrania 19159
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 7642
Petycje 20424
Koordynator ds spraw dostępności 1925

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 7560
Strona główna 1364
Redakcja biuletynu 10368
Rejestr zmian 4549480
Mapa serwisu 9592
Statystyki 9989
Adresy i Telefony 24714
Strona główna 44589