Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 929822
Co i jak załatwić 398092
Druki do pobrania 322222
Wydziały 292701
Podatki i opłaty 1766
Sołectwa w Gminie 49784
Wnioski 13273
Gminne jednostki organizacyjne 42371
Opłaty Skarbowe 17004
Gmina Brody 35947
Podstawa prawna 9633
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9311
Liczba mieszkańców 8310
Strategia rozwoju 8562
Studium uwarkowań 6587
Urząd Gminy 58157
Regulamin organizacyjny 4696
Raporty i sprawozdania 1152
Nasz ORLIK 3076
Aktualności 17033
Godziny otwarcia 13095
Porady prawne 7163
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 270065
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 25281
Karty informacyjne 1557
2014 1511
A 10531
B 9943
E 15390
I 27581
2015 1439
A 9108
B 14463
E 10442
I 37489
2016 146450
2017 5533
2018 47908
2019 39964
2020 930
Azbest 62520
Mikroinstalacje 5303
Ewidencja zezwoleń 11189
Rejestr działalności regulowanej 26362
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5338
Zawiadomienie 4288
Ogłoszenia 6176
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 4781
Program ochrony środowiska 3461
Usuwanie drzew i krzewów 1064
Ogłoszenia 124413
Komunikaty 25283
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 22215
Archiwum do 01.09.2010 278896
Informacje o wywieszeniu wykazów 141039
Łowiectwo 482
Obwieszczenia 21126
Aktualności 3357
Planowanie przestrzenne 56405
Akty prawne 928926
Uchwały Rady Gminy 1494473
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 605
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 384586
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1565232
Zarządzenia Kierownika Urzędu 29967
Rada Gminy 59634
Aktualności 17560
Uchwały Rady Gminy 326655
Imienne wykazy głosowań 40096
Interpelacje i zapytania Radnych 2992
Skład osobowy Komisji 23800
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 17941
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 16420
Komisja Rewizyjna 24368
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1487
Komisja Budżetu i Rolnictwa 57383
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 88794
Komisja Doraźna 2480
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 67851
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 52423
Nagrania sesji 56420
Druki do pobrania 1808
Oświadczenia majątkowe 7143
Formularz interpelacji 4343
Wykazy 15617
Sprawozdanie z wykonania budżetu 106875
Sprawozdawczość kwartalna 50999
Opinie RIO 111899
Organizacje pozarządowe 6786
Aktualności 13816
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1376
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 142415
Konkursy sportowe 68288
Konsultacje społeczne 42532
Analiza jakości wody 5298
Biecz 12091
Brody 13479
Marianka 7209
Zasieki 9905
Koło 3322
Zamówienia Publiczne 447524
Plan postępowań 6687
Oświadczenia majątkowe 407438
Ogłoszenia o pracy 47665
Aktualne 14907
W toku 30375
Wyniki 126612
Zamówienia do 30 000 Euro 72974
Przetargi nieruchomości 265917
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14557
Wybory 0
Sejm, Senat 61291
Wybory samorządowe 160283
2014 27954
2010 20731
Referendum Gminne 62640
Wybory uzupełniające 89164
Prezydenta RP 37927
Parlament Europejski 13312
Referenda 22565
Gospodarka odpadami 9065
Ogłoszenia 38848
Opłaty 22348
Harmonogram odbioru 31163
Deklaracje 9616
Informacje ogólne 18710
Materiały informacyjne 11210
Uchwały 21349
Analiza 12281
PSZOK 6591
RODO 4298
Rejestr Instytucji Kultury 7881
Kontrole 5636
Dokumenty do pobrania 12816
Petycje 10272
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5059

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1334
Redakcja biuletynu 8746
Rejestr zmian 2934121
Mapa serwisu 8061
Statystyki 8545
Strona główna 33586
Adresy i Telefony 19312