ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1371581
Narodowy Spis Powszechny 6215
Spis Rolny 16772
Co i jak załatwić 499868
Druki do pobrania 415578
Wydziały 396197
Podatki i opłaty 5995
Sołectwa w Gminie 61877
Wnioski 18751
Gminne jednostki organizacyjne 49774
Gmina Brody 41998
Podstawa prawna 11304
Rada Gminy 953
Statut Gminy 11168
Liczba mieszkańców 10060
Strategia rozwoju 10707
Studium uwarkowań 8417
Opłaty Skarbowe 19918
Urząd Gminy 77179
Regulamin organizacyjny 6389
Raporty i sprawozdania 3922
KONTAKT 0
Porady prawne 9586
Nasz ORLIK 3954
Aktualności 22370
Godziny otwarcia 17436
Ogłoszenia 151304
Komunikaty 31488
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 27553
Archiwum do 01.09.2010 350256
Informacje o wywieszeniu wykazów 211194
Łowiectwo 962
Obwieszczenia 51323
Aktualności 8236
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 374407
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 29969
Karty informacyjne 1974
2014 1922
A 14345
B 13485
E 20815
I 37446
2015 1850
A 12516
B 19489
E 14029
I 50752
2016 218382
2017 7464
2018 100938
2019 112325
2020 37029
2021 17603
2022 1547
Azbest 86685
Mikroinstalacje 6771
Ewidencja zezwoleń 13478
Rejestr działalności regulowanej 35194
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 7322
Zawiadomienie 5652
Ogłoszenia 9134
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 7220
Program ochrony środowiska 6528
Usuwanie drzew i krzewów 2457
Akty prawne 1228860
Uchwały Rady Gminy 2019747
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 483177
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2098301
Zarządzenia Kierownika Urzędu 36961
Planowanie przestrzenne 69771
Rada Gminy 74258
Aktualności 53596
Uchwały Rady Gminy 359543
Imienne wykazy głosowań 134942
Interpelacje i zapytania Radnych 6406
Skład osobowy Komisji 30960
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 31532
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 29193
Komisja Rewizyjna 31424
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 3094
Komisja Budżetu i Rolnictwa 75778
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 115139
Komisja Doraźna 3027
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 91900
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 68627
Nagrania sesji 77207
Druki do pobrania 2502
Oświadczenia majątkowe 9982
Formularz interpelacji 5711
Wykazy 17981
Opinie RIO 151758
Sprawozdanie z wykonania budżetu 131785
Sprawozdawczość kwartalna 72938
Organizacje pozarządowe 9877
Aktualności 26224
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 2950
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 198402
Konkursy sportowe 121001
Zamówienia Publiczne 578058
Plan postępowań 13990
Platforma zakupowa 547
Konsultacje społeczne 64862
Analiza jakości wody 7808
Biecz 17585
Brody 19502
Marianka 10790
Zasieki 14720
Koło 4892
Oświadczenia majątkowe 579678
Ogłoszenia o pracy 68301
Aktualne 22522
W toku 45667
Wyniki 183648
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 7841
Zamówienia do 30 000 Euro 140613
Przetargi nieruchomości 351479
Obsługa osób niepełnosprawnych 2363
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16573
Wybory 0
Sejm, Senat 82724
Wybory samorządowe 196853
2014 54143
2010 39971
Referendum Gminne 76989
Wybory uzupełniające 120588
Prezydenta RP 64826
Parlament Europejski 28701
Referenda 29270
Gospodarka odpadami 11209
Ogłoszenia 55526
Opłaty 31228
Harmonogram odbioru 48105
Deklaracje 15476
Informacje ogólne 24197
Materiały informacyjne 17975
Uchwały 28674
Analiza 20166
PSZOK 9715
RODO 11812
Rejestr Instytucji Kultury 10327
Kontrole 8469
Dokumenty do pobrania 17427
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 6924
Petycje 17012
Koordynator ds spraw dostępności 1205

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 4796
Strona główna 1362
Redakcja biuletynu 9927
Rejestr zmian 4091776
Mapa serwisu 9241
Statystyki 9619
Adresy i Telefony 23207
Strona główna 41356