ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1754038
Narodowy Spis Powszechny 15581
Spis Rolny 33019
Czyste powietrze 0
Co i jak załatwić 571550
Druki do pobrania 481505
Wydziały 466080
Podatki i opłaty 9155
Sołectwa w Gminie 70983
Wnioski 24303
Gminne jednostki organizacyjne 55170
Gmina Brody 46939
Podstawa prawna 12432
Rada Gminy 965
Statut Gminy 12552
Liczba mieszkańców 11390
Strategia rozwoju 12315
Studium uwarkowań 9688
Opłaty Skarbowe 22446
Urząd Miejski 94413
Regulamin organizacyjny 7632
Raporty i sprawozdania 8427
KONTAKT 0
Porady prawne 11757
Nasz ORLIK 4907
Aktualności 25937
Godziny otwarcia 20647
Ogłoszenia 169378
Komunikaty 35439
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 31120
Archiwum do 01.09.2010 396012
Informacje o wywieszeniu wykazów 270571
Łowiectwo 1312
Obwieszczenia 79500
Aktualności 13453
Informacje o środowisku 1305
Czyste powietrze 4984
Obwieszczenia 473485
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 33351
Karty informacyjne 2333
2014 2245
A 16670
B 15699
E 24222
I 43371
2015 2176
A 14629
B 22556
E 16277
I 58695
2016 262351
2017 8879
2018 132940
2019 157150
2020 64978
2021 47895
2022 20481
2023 11111
2024 535
Azbest 105823
Mikroinstalacje 7873
Ewidencja zezwoleń 15192
Rejestr działalności regulowanej 43705
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 8665
Zawiadomienie 6634
Ogłoszenia 11330
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 9373
Program ochrony środowiska 8970
Usuwanie drzew i krzewów 3608
Akty prawne 1361596
Uchwały Rady Gminy 2360089
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 547943
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2436076
Zarządzenia Kierownika Urzędu 41627
Planowanie przestrzenne 81351
Rada Gminy 87463
Aktualności 90311
Uchwały Rady Gminy 382769
Imienne wykazy głosowań 223066
Interpelacje i zapytania Radnych 9649
Skład osobowy Komisji 37125
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 41720
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 39301
Komisja Rewizyjna 36397
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 4303
Komisja Budżetu i Rolnictwa 89133
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 133688
Komisja Doraźna 3371
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 109297
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 81503
Nagrania sesji 93860
Druki do pobrania 2913
Oświadczenia majątkowe 12094
Formularz interpelacji 6645
Wykazy 19759
Opinie RIO 184216
Sprawozdanie z wykonania budżetu 153068
Sprawozdawczość kwartalna 90560
Organizacje pozarządowe 12570
Aktualności 36366
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 4127
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 242129
Konkursy sportowe 144387
Zamówienia Publiczne 667144
Aktualności 1464
Plan postępowań 23001
Platforma zakupowa 3228
Konsultacje społeczne 86428
Analiza jakości wody 10053
Biecz 21447
Brody 23763
Marianka 13446
Zasieki 18266
Koło 6054
Oświadczenia majątkowe 703942
Ogłoszenia o pracy 89242
Aktualne 29949
W toku 58489
Wyniki 227937
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 24064
Zamówienia do 30 000 Euro 171067
Przetargi 431949
Obsługa osób niepełnosprawnych 4782
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18378
Wybory 0
Sejm, Senat 98334
Wybory samorządowe 222470
2014 72355
2010 51848
Referendum Gminne 87183
Wybory uzupełniające 142858
Prezydenta RP 86182
Parlament Europejski 39053
Referenda 34571
Gospodarka odpadami 13148
Ogłoszenia 70161
Opłaty 38045
Harmonogram odbioru 63279
Deklaracje 20357
Informacje ogólne 28630
Materiały informacyjne 24011
Uchwały 33610
Analiza 27233
PSZOK 12490
RODO 19007
Rejestr Instytucji Kultury 12316
Kontrole 10936
Dokumenty do pobrania 20894
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 8534
Petycje 24129
Koordynator ds spraw dostępności 2921

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 10587
Strona główna 1371
Redakcja biuletynu 11343
Rejestr zmian 5003698
Mapa serwisu 10222
Statystyki 10581
Adresy i Telefony 26478
Strona główna 48995