Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1833786
Narodowy Spis Powszechny 17383
Spis Rolny 36656
Czyste powietrze 0
Co i jak załatwić 583929
Druki do pobrania 492262
Wydziały 476958
Podatki i opłaty 9814
Sołectwa w Gminie 73186
Wnioski 25676
Gminne jednostki organizacyjne 56398
Gmina Brody 48115
Podstawa prawna 12621
Rada Miejska 967
Statut Gminy 12872
Liczba mieszkańców 11597
Strategia rozwoju 12588
Studium uwarkowań 9918
Opłaty Skarbowe 23043
Urząd Miejski 98449
Regulamin organizacyjny 7914
Raporty i sprawozdania 9576
KONTAKT 0
Porady prawne 12320
Nasz ORLIK 5201
Aktualności 26619
Godziny otwarcia 21308
Ogłoszenia 172947
Komunikaty 36221
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 31841
Archiwum do 01.09.2010 405074
Informacje o wywieszeniu wykazów 284994
Łowiectwo 1361
Obwieszczenia 86201
Aktualności 14664
Informacje o środowisku 1305
Czyste powietrze 8419
Obwieszczenia 496510
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 33987
Karty informacyjne 2392
2014 2297
A 17042
B 16072
E 24806
I 44425
2015 2232
A 15016
B 23122
E 16683
I 60205
2016 269182
2017 9126
2018 137948
2019 164504
2020 69672
2021 52876
2022 24215
2023 15650
2024 4309
Azbest 110352
Mikroinstalacje 8086
Ewidencja zezwoleń 15793
Rejestr działalności regulowanej 45432
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 8912
Zawiadomienie 6824
Ogłoszenia 11780
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 9765
Program ochrony środowiska 9430
Usuwanie drzew i krzewów 3828
Akty prawne 1369415
Uchwały Rady Gminy 2411910
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 607
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 553072
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 2488708
Zarządzenia Kierownika Urzędu 42566
Planowanie przestrzenne 83940
Rada Miejska 92048
Aktualności 100518
Uchwały Rady Miejskiej 385918
Imienne wykazy głosowań 242006
Interpelacje i zapytania Radnych 10233
Skład osobowy Komisji 38953
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 43056
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 40607
Komisja Rewizyjna 37596
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 4428
Komisja Budżetu i Rolnictwa 91547
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 137333
Komisja Doraźna 3429
Protokół z Sesji 113466
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 84058
Nagrania sesji 97923
Druki do pobrania 3004
Oświadczenia majątkowe 12487
Formularz interpelacji 6962
Wykazy 20330
Opinie RIO 192457
Sprawozdanie z wykonania budżetu 157320
Sprawozdawczość kwartalna 94157
Organizacje pozarządowe 13333
Aktualności 38683
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 4322
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 251814
Konkursy sportowe 148335
Zamówienia Publiczne 684067
Aktualności 2304
Plan postępowań 25127
Platforma zakupowa 3715
Konsultacje społeczne 91004
Analiza jakości wody 10602
Biecz 22196
Brody 24698
Marianka 13955
Zasieki 18905
Koło 6267
Oświadczenia majątkowe 729172
Ogłoszenia o pracy 94498
Aktualne 31087
W toku 60210
Wyniki 236314
Zamówienia poniżej 130 tys. zł 28539
Zamówienia do 30 000 Euro 175483
Zapytania ofertowe 68
Przetargi 448879
Obsługa osób niepełnosprawnych 5518
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18926
Referenda 35810
Wybory 0
Sejm, Senat 102206
Wybory samorządowe 232989
2014 75583
2010 54230
Referendum Gminne 89005
Wybory uzupełniające 147665
Prezydenta RP 89841
Parlament Europejski 42691
RODO 20433
Rejestr Instytucji Kultury 12965
Gospodarka odpadami 13669
Ogłoszenia 73147
Opłaty 39483
Harmonogram odbioru 66131
Deklaracje 21254
Informacje ogólne 29569
Materiały informacyjne 25176
Uchwały 34505
Analiza 28846
PSZOK 13302
Kontrole 11560
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 9030
Petycje 25768
Ustawa 140
Dokumenty do pobrania 21765
Koordynator ds spraw dostępności 3537

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 11691
Strona główna 1377
Redakcja biuletynu 11664
Rejestr zmian 5155800
Mapa serwisu 10753
Statystyki 10906
Adresy i Telefony 27213
Strona główna 51245