Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 988320
Co i jak załatwić 410915
Druki do pobrania 333515
Wydziały 304930
Podatki i opłaty 2341
Sołectwa w Gminie 51418
Wnioski 13868
Gminne jednostki organizacyjne 43443
Opłaty Skarbowe 17450
Gmina Brody 36685
Podstawa prawna 9872
Rada Gminy 943
Statut Gminy 9590
Liczba mieszkańców 8580
Strategia rozwoju 8888
Studium uwarkowań 6847
Urząd Gminy 60471
Regulamin organizacyjny 4928
Raporty i sprawozdania 1450
KONTAKT 0
Nasz ORLIK 3246
Aktualności 17888
Godziny otwarcia 13728
Porady prawne 7514
Informacje o środowisku 1305
Obwieszczenia 283453
Publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 25990
Karty informacyjne 1614
2014 1570
A 11083
B 10440
E 16180
I 28994
2015 1496
A 9593
B 15177
E 10932
I 39490
2016 157323
2017 5807
2018 56074
2019 51307
2020 2611
Azbest 66002
Mikroinstalacje 5495
Ewidencja zezwoleń 11514
Rejestr działalności regulowanej 27583
Koncepcja Gospodarki Ściekowej 5634
Zawiadomienie 4485
Ogłoszenia 6601
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 5111
Program ochrony środowiska 3911
Usuwanie drzew i krzewów 1281
Ogłoszenia 128643
Komunikaty 26108
Zawiadamienia o wszczęciu postępowania administracyjnego 23095
Archiwum do 01.09.2010 290642
Informacje o wywieszeniu wykazów 149543
Łowiectwo 556
Obwieszczenia 24890
Aktualności 4009
Planowanie przestrzenne 58184
Akty prawne 983914
Uchwały Rady Gminy 1569475
Projekty uchwał Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 606
Uchwały Rady Gminy 2010 -2014 396060
Zarządzenia Wójta 2010 -2014 1643608
Zarządzenia Kierownika Urzędu 30933
Rada Gminy 61529
Aktualności 22260
Uchwały Rady Gminy 332173
Imienne wykazy głosowań 50499
Interpelacje i zapytania Radnych 3400
Skład osobowy Komisji 24847
Komisja Oświaty, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego 19674
Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 17993
Komisja Rewizyjna 25487
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 1740
Komisja Budżetu i Rolnictwa 59978
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 92714
Komisja Doraźna 2587
Protokół z Sesji Rady Gminy Brody 70971
Komisja Mienia Komunalnego, Handlu i Usług, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska 54564
Nagrania sesji 58959
Druki do pobrania 1929
Oświadczenia majątkowe 7535
Formularz interpelacji 4561
Wykazy 15969
Sprawozdanie z wykonania budżetu 110340
Sprawozdawczość kwartalna 53755
Opinie RIO 117501
Spis Rolny 135
Organizacje pozarządowe 7225
Aktualności 15737
Organizacje pozarządowe na terenie Gminy 1619
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 149477
Konkursy sportowe 71515
Konsultacje społeczne 45461
Zamówienia Publiczne 464801
Plan postępowań 7632
Analiza jakości wody 5636
Biecz 12888
Brody 14311
Marianka 7691
Zasieki 10547
Koło 3552
Oświadczenia majątkowe 430568
Ogłoszenia o pracy 49564
Aktualne 15590
W toku 31960
Wyniki 133626
Zamówienia do 30 000 Euro 78924
Przetargi nieruchomości 278295
Obsługa osób niepełnosprawnych 62
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14881
Wybory 0
Sejm, Senat 65110
Wybory samorządowe 166252
2014 31664
2010 23795
Referendum Gminne 64888
Wybory uzupełniające 93080
Prezydenta RP 40658
Parlament Europejski 15827
Referenda 23546
Gospodarka odpadami 9422
Ogłoszenia 40784
Opłaty 23447
Harmonogram odbioru 33190
Deklaracje 10263
Informacje ogólne 19407
Materiały informacyjne 12128
Uchwały 22314
Analiza 13227
PSZOK 6967
RODO 5156
Rejestr Instytucji Kultury 8244
Kontrole 5936
Dokumenty do pobrania 13456
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 5350
Petycje 11053

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności cyfrowej 80
Strona główna 1349
Redakcja biuletynu 8939
Rejestr zmian 3083487
Mapa serwisu 8242
Statystyki 8727
Adresy i Telefony 19802
Strona główna 34622