ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta 2010 -2014

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2014-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLII/312/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2014-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2025
Nr aktu prawnego
253/14
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
248/14
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2014-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLII/311/14
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2014-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
Nr aktu prawnego
252/14
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2014-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Nr aktu prawnego
249/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2014-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
Nr aktu prawnego
XLII/316/14
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2014-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu
Nr aktu prawnego
XLII/315/14
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2014-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r.
Nr aktu prawnego
XLII/314/14
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2014-11-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia o ustalenie nazwy miejscowości
Nr aktu prawnego
XLII/313/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji