ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Planowanie przestrzenne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Możliwość przeglądania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że pod adresem  https://brodyzarskie.e-mapa.net/ pojawiła się możliwość przeglądania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Brody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Marczewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-07 11:19:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-07 11:19:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07 11:33:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dotyczącej terenu położonego we wsi Suchodół

Załączniki

  • plan (PDF, 3.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-21 08:11:41 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-21

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Marczewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-21 08:10:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-21 08:11:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-21 08:11:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Studium uwarunkowań

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-08 12:00:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-08 12:00:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-08 12:00:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od dnia 27 października 2016r. do dnia 25 listopada 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2, w godzinach od 1000 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Brody w Brodach przy ul. Rynek 2, w dniu 31 października 2016r. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego w zakresie wyżej wymienionym , może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016r.
Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o  możliwości zapoznania się z dokumentacją w/w projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. z art. 39 ust. 2 i 3 oraz art. 40 ustawy, zainteresowani, w wyżej określonym terminie, czyli do dnia 9 grudnia 2016r., mogą składać do Wójta Gminy Brody, uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.
 
Wójt Gminy Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-18 11:33:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-18 11:33:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-26 11:13:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-18 11:56:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-18 11:56:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-18 11:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od dnia 27 czerwca 2014r. do dnia 18 lipca 2014r. w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Kilińskiego 11 (budynek Gimnazjum), w godzinach od 1000 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w tymczasowej siedzibie Urzędzie Gminy Brody przy ul. Kilińskiego 11(budynek Gimnazjum pok. Nr 2), w dniu 11 lipca 2014r. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego w zakresie wyżej wymienionym , może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2014r.
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o  możliwości zapoznania się z dokumentacją w/w projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. z art. 39 ust. 2 i 3 oraz art. 40 ustawy, zainteresowani, w wyżej określonym terminie, czyli do dnia 1 sierpnia 2014r., mogą składać do Wójta Gminy Brody, uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.
 
Wójt Gminy Brody
 
 
 
Obwieszczenie wywieszono w terminie od 20 czerwca 2014r. do 1 sierpnia 2014r.,
  • na tablicy ogłoszeń w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Kilińskiego 11 (budynek Gimnazjum).
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zasieki,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-20 15:49:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-20 15:49:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-20 15:49:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody uchwały Nr XXXV/275/14 z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, obejmującej teren działki nr 49/2; w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały, dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Brody.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Jednocześnie na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki, obejmującej teren działki nr 49/2.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody w terminie do dnia 13.03.2014 r.
Wniosek lub uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Brody.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-13 08:08:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-13 08:09:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-13 08:10:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Starosty Powiatu Żarskiego o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów wiejskich gminy Brody

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Gwoździński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Gwoździński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-29 10:01:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-29 10:02:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-29 10:04:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami/ zawiadamiam o przyjęciu w dniu 15 lipca 2013 r. przez Radę Gminy Brody uchwał:
-
Nr XXX/239/13 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody,
-
Nr XXX/241/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziory Wysokie,
oraz informuję, że z treścią w/w dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 w pokoju 8.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-22 17:54:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-22 17:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-23 07:43:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, obejmującego teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych – Płyta Północna.
Z treścią podjętej Uchwały, uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonym na podstawie art. 42, pkt. 2 w/w ustawy, można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.brody.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Brody w Brodach przy Rynek 2, w godzinach pracy Urzędu.
                                                                                                                    Wójt Gminy  Brody
                                                                                                                    Ryszard Kowalczuk
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-20 15:52:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-20 15:53:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-20 15:53:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji