ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

III Sesja Rady Miejskiej w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

III Sesja Rady Miejskiej w Brodach odbędzie się w dniu 27.06.2024r. o godz.  900,  w  Urzędzie Miejskim Brody ul. Rynek 2
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Brodach.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja przedstawicieli Starostwa o działaniach podejmowanych na terenie Gminy Brody.
5. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Brodach.
6. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Brodach.
7. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Brodach.
8. Informacja  Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Propozycja wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
11. Środki pomocowe, współpraca z zagranicą
12. Sprawozdanie z realizacji w 2023 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
13. Raport o stanie Gminy Brody
- debata nad raportem,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brodów wotum zaufania.
14. Rozpatrzenie
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2023r.
- sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2023r.
15. Zapoznanie się z:
- uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2023r.,
- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2023r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brodów z tytułu wykonania budżetu za 2023r.,
- uchwałą RIO w sprawę wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brodów.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrzowi Brodów z wykonania budżetu za 2023r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Brodów z tytułu wykonywania budżetu za 2023r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XL/301/23 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2023r w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/20 Rady Gminy Brody z dnia 16.03.2020r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brody.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brody uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/11 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2011r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego i Zasłużonego Obywatela Gminy Brody oraz uchwalenia regulaminu nadania tytułu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkaso, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz zasad rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2024 rok.
26. Interpelacje i zapytania  radnych.
27. Wolne wnioski i informację. 
28. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-18 14:00:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-18 14:00:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-18 14:00:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie komisji Rewizyjnej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Brodach, w dniu 12.06.2024r. o godz. 9 00.
 
Przewodniczący Komisji 
Jarosław Gnyp
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-06 12:51:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-06 12:51:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-06 12:51:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 11.06.2024r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędzie Miejskim w Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-28 12:46:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-28 12:46:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-28 12:46:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Rewizyjnej

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 28.05.2024r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędzie Miejskim w Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji
Jarosław Gnyp

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-16 11:48:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-16 11:48:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 11:48:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Skarg Wniosków i Petycji

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 28.05.2024r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędzie Miejskim w Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji Skarg Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Komisji
Irena Pyrczek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-16 11:47:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-16 11:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 11:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 23.05.2024r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędzie Miejskim w Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-16 11:46:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-16 11:46:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 11:46:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 22.05.2024r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędzie Miejskim w Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Falkiewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-16 11:45:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-16 11:45:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 11:45:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II Sesja Rady Miejskiej Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

II Sesja Rady Miejskiej Brody odbędzie się w dniu 14.05.2024r. o godz.  1000,  w  Urzędzie Miejskim w Brodach ul. Rynek 2
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Brodach
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) powołania Komisji Rewizyjnej,
    b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
   c) powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brodach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych,
    d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Brodów.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-08 10:16:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-08 10:16:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-08 10:16:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Sesja Rady Miejskiej Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

I Sesja Rady Miejskiej Brody, która odbędzie się w dniu 07.05.2024r. o godz.  1000,  w  Urzędzie Miejskim w Brodach ul. Rynek 2
 
Proponowany porządek obrad:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego.
2. Otwarcie sesji.
3. Sprawdzenie obecności
4. Ślubowanie Radnych.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej
   a) podjęcie uchwały w spr. wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Brodach.
7. Wybór wiceprzewodniczącego (ych) Rady Miejskiej
    a) podjęcie uchwały w spr. wyboru wiceprzewodniczącego (ych) Rady Miejskiej w Brodach.
8. Ślubowanie Burmistrza
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Brodach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-29 11:58:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-29 11:58:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-29 12:12:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »