ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13.06.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 12:30:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 12:30:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 12:30:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.06.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Wawrzyniak  Małgorzata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 12:29:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 12:29:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 12:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 18.05.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-09 09:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-09 09:00:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09 09:00:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 15.05.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Wawrzyniak  Małgorzata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-09 08:58:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-09 09:00:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-09 09:00:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLI Sesja Rady Gminy Brody, odbędzie się w dniu 20.04.2023r. o godz. 900, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XLI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta Gminy Brody.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad Sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-14 12:13:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-14 12:14:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-14 12:14:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XL Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XL Sesję Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 28.03.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XL Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja  o działalności kompleksu sportowego „Orlik” i „Zjednoczeni Brody”.
8. Informacja o działalności GOPS za 2022r.
9. Analiza realizacji wniosków komisji za 2022r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Brody
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomościach albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na ternie gminy Brody
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2023 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/95/20 Rady Gminy Brody z dnia 16.03.2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Brody
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie bezprzetargowym
17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Wolne wnioski i informację. 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 11:30:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 11:30:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 11:53:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
W dniu 20.03.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
 
Przewodniczący    Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 13:35:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 13:35:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 13:35:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
W dniu 21.03.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 
      Przewodnicząca Komisji    
     Wawrzyniak  Małgorzata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 13:33:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 13:33:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 13:33:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIX Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 28.02.2023r. o godz.  900, w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  XXXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Stan bezpieczeństwa publicznego PPOŻ, OC i spraw p. powodziowych.
8. Informacja o stanie służby zdrowia.
9. Informacja o mieszkaniach socjalnych i komunalnych oraz stan zadłużenia na 31.12.2022r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Brody.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Brody skierowanego do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brody do społecznej inicjatywy mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Jasieński SIM Sp. z o.o.” z siedzibą w Jasieniu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2023 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Wolne wnioski i informację. 
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-21 10:13:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-21 10:13:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-21 10:13:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVIII Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 26.01.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXXVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Podsumowanie prac komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji gruntu Skarbu Państwa
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
13. Podęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brody do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Żarskiego w roku 2023.
17. Interpelacje i zapytania  radnych.
18. Wolne wnioski i informację. 
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-19 13:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-19 13:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-19 13:58:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji