ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prace nad projektem budżetu gminy na rok 2024

Informacja

W związku z dużym zainteresowanie projektem budżetu gminy na rok 2024 informuję, że prace komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w tym zakresie odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2023 r. o godz. 900 w sali remizy OSP Brody.
W dniach 12-13 grudnia 2024 roku o godz. 900  w Sali OSP Brody odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.Osoby zainteresowane zapraszam do uczestnictwa.
 
Pełniąca obowiązki Wójta Gminy Brody
Beata Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 08:01:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-04 08:01:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 08:01:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLVI Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 28.11.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/233/22 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2022-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024r.
10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty, a także trybu ich pobierania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
15. Interpelacje i zapytania
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-22 11:04:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-22 11:04:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-22 11:04:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 20.11.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 
Przewodnicząca Komisji
Wawrzyniak  Małgorzata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-09 12:50:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-09 12:50:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-09 12:50:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 15.11.2023r. o godz. 830 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-09 12:49:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-09 12:49:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-09 12:49:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLV Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 31.10.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Brody.
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o stanie przygotowań cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych Rady Gminy Brody.
10. Informacja Sekretarza Gminy Brody na temat oświadczeń majątkowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brody.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie linii nr 171292.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości składającej się z działki nr 161 położonej w obrębie Kumiałtowice, na rzecz użytkowników wieczystych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2023 rok.
17. Interpelacje i zapytania
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-25 13:07:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-25 13:07:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-25 13:07:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLIV Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 28.09.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XLIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Brody.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Brody.
6. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podsumowanie wakacji 2023r.
9. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej dot. koncepcji funkcjonowania placówki publicznej.
10 Aktywizacja bezrobotnych
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka, umożlwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Brody publicznym przedszkolu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Koło w celu odwołania członków Rady Sołeckiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego sołectwa Koło w celu odwołania Sołtysa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej Sołectwa Koło.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Koło.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2034.
20. Interpelacje i zapytania  radnych.
21. Sprawy różne 
22. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-25 13:56:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-25 13:56:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-25 13:56:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIII Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLIII Sesja Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 31.08.2023r. o godz. 900, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2. Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Brodach
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy. 
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad Sesji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-29 08:52:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-29 08:52:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-29 08:54:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
341 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLII Sesja Rada Gminy Brody odbędzie się 22.06.2023r. o godz. 9.00, w Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLII Sesja Rady Gminy Brody odbędzie się w dniu 22.06.2023r. o godz.  900,  w  Urzędzie Gminy Brodach ul. Rynek 2
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XLII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacja przedstawicieli Starostwa o działaniach podejmowanych na terenie Gminy Brody.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Brody.
6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Brody.
7. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Propozycja wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
10. Środki pomocowe, współpraca z zagranicą
11. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
12. Raport o stanie Gminy Brody
- debata nad raportem,
- głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania.
13. Rozpatrzenie
- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022r.
- sprawozdania finansowego gminy Brody za 2022r.
14. Zapoznanie się z:
- uchwałą RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2022r.,
- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2022r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2022r.,
- uchwałą RIO w sprawę wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2022r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonywania budżetu za 2022r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zbycia lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu .
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Brody.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2023 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2034.
25. Interpelacje i zapytania  radnych.
26. Wolne wnioski i informację. 
27. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-14 10:49:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-14 10:49:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-14 10:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 13.06.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 12:30:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 12:30:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 12:30:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12.06.2023r. o godz. 900 w Sali nr 2 Urzędu Gminy Brody, odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji
Wawrzyniak  Małgorzata

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-01 12:29:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-01 12:29:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-01 12:29:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji