ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania dokumentów
2022-05-09 15:00:00
Stanowisko
stanowisko referenta ds. organizacji obsługi Rady Gminy oraz sekretariatu w Urzędzie Gminy Brody
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-02-09
Termin składania dokumentów
2022-02-18 14:00:00
Stanowisko
stanowisko referenta ds. płac i kadr w Urzędzie Gminy Brody
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-01-07
Termin składania dokumentów
2022-01-17 16:30:00
Stanowisko
stanowisko inspektora ds. rolnych, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Brody
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania dokumentów
2021-06-07 14:00:00
Stanowisko
Stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej oraz egzekucji i windykacji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-05-25
Termin składania dokumentów
2021-06-07 14:00:00
Stanowisko
referent, kasjer
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 6
Data ogłoszenia
2020-08-03
Termin składania dokumentów
2020-08-18 14:00:00
Stanowisko
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-01-07
Termin składania dokumentów
2020-01-21 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 8
Data ogłoszenia
2019-01-10
Termin składania dokumentów
2019-01-22 14:00:00
Stanowisko
Referent do spraw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 9
Data ogłoszenia
2017-11-09
Termin składania dokumentów
2017-11-23 14:00:00
Stanowisko
Referent d.s. promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 10
Data ogłoszenia
2017-05-18
Termin składania dokumentów
2017-05-30 15:30:00
Stanowisko
Konserwator
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Nawigacja między stronami listy informacji