ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Brody zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup drewna opałowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

GN.6131.19.2020                                                                      
      Brody, dnia 2020-03-24
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brody
 
Wójt Gminy Brody zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z gatunku dąb, usytuowanych na działce nr 363 obręb Jałowice, gm. Brody, stanowiącej własność Gminy Brody. Przedmiotowe drewno znajduje się na ww. działce.
1. Szczegółowy sortyment drewna:
- drewno opałowe liściaste twarde (dąb):  ilość – 9,83 m3,  cena –  145 zł netto za 1 m3 (+ podatek VAT 8 %) tj. 156,60 zł brutto za 1 m3.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drewna opałowego i zaleca oferentom zapoznanie się ze stanem drewna oferowanego do sprzedaży oraz usytuowaniem przedmiotu sprzedaży.
2. Minimalna cena drewna wynosi:1.425,35 zł netto + podatek VAT 8% tj. 1.539,38 zł brutto.
3. Drewno opałowe sprzedawane jest w całej ilości.
4. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena.
5. Miejsce i termin składania ofert: Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r. na adres: Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody bądź mailowo na adres: z dopiskiem „Oferta zakupu drewna opałowego”. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.
6. Formularz ofertowo-cenowy można pobrać ze strony www.bip.brody.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody, pokój nr 7.
7. Miejsce i termin wyboru oferty: Wybór oferty nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 7.
8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w  terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z wystawioną fakturą.
9. Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy. Dowodem uprawniającym do wywozu drewna  z miejsca  składowania będzie  protokół przekazania drewna.
10. Odbiór drewna, w tym dokonanie załadunku i transport  nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Gminy Brody w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody  (pok. Nr 7) lub pod nr telefonu (68) 3712155 w. 203.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-03 11:30:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-03 11:31:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-03 11:31:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Gminy Brody zamknięty dla interesantów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 16:48:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 16:52:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 16:52:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Złożenie ofert cenowych na zakup drewna opałowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

GN.6131.19.2020                                                                            
Brody, dnia 2020-03-24
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Brody
 
Wójt Gminy Brody zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z gatunku dąb, usytuowanych na działce nr 363 obręb Jałowice, gm. Brody, stanowiącej własność Gminy Brody.
Przedmiotowe drewno znajduje się na ww. działce.
 
1. Szczegółowy sortyment drewna:
- drewno opałowe liściaste twarde (dąb):  ilość – 9,83 m3,  cena –  145 zł netto za 1 m3 (+ podatek VAT 8 %) tj. 156,60 zł brutto za 1 m3.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drewna opałowego i zaleca oferentom zapoznanie się ze stanem drewna oferowanego do sprzedaży oraz usytuowaniem przedmiotu sprzedaży.
2. Minimalna cena drewna wynosi:1.425,35 zł netto + podatek VAT 8% tj. 1.539,38 zł brutto.
3. Drewno opałowe sprzedawane jest w całej ilości.
4. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena.
5. Miejsce i termin składania ofert: Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 kwietnia 2020 r. na adres: Urząd Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody bądź mailowo na adres: z dopiskiem „Oferta zakupu drewna opałowego”. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.
6. Formularz ofertowo-cenowy można pobrać ze strony www.bip.brody.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Brody, Rynek 2, 68-343 Brody, pokój nr 7.
7. Miejsce i termin wyboru oferty: Wybór oferty nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 7.
8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę w  terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z wystawioną fakturą.
9. Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do Nabywcy. Dowodem uprawniającym do wywozu drewna  z miejsca  składowania będzie  protokół przekazania drewna.
10. Odbiór drewna, w tym dokonanie załadunku i transport  nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z Urzędem Gminy Brody w terminie 7 dni od uregulowania należności wynikającej z faktury.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brody  (pok. Nr 7) lub pod nr telefonu (68) 3712155 w. 203.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-25 07:46:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-25 07:47:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 07:47:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ograniczenie czasu pracy Urzędu Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-21 08:41:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-21 08:41:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-21 08:41:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nie lekceważ koronawirusa!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-21 08:39:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-21 08:39:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-21 08:39:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Polecenie Wojewody Lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-16 08:03:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-16 08:03:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 08:03:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Wójta w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-12 14:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-12 14:06:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12 14:06:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-12 10:17:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-12 10:18:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12 10:18:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. W komunikowaniu/podawaniu naszej strony internetowej dedykowanej naszej kampanii: www.gov.pl/koronawirus
  2. W podawaniu daje naszych materiałów zamieszczonych na mediach społecznościowych m.in zamieszczony spot:
  3. You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
  4. Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/
  5. Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-06 10:02:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-06 10:02:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-06 10:02:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plakat informacyjny dotyczący koronawirusa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Kuchta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-04 07:19:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-04 07:19:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 07:19:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji