ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2015-11-18
Data rozstrzygnięcia
2015-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów wraz z odwiezieniem do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Brodach w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 262.6 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2015-11-16
Data rozstrzygnięcia
2015-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.1 MiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2015-11-03
Data rozstrzygnięcia
2015-11-19
Tytuł zamówienia publicznego
Brody: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 34
Data ogłoszenia
2015-06-18
Data rozstrzygnięcia
2015-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Roztrzygnięcie (PDF, 180.4 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2015-06-17
Data rozstrzygnięcia
2015-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 225.1 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2015-06-02
Data rozstrzygnięcia
2015-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu drogowego w m. Jałowice gmina Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Roztrzygnięcie (PDF, 179.8 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2015-05-25
Data rozstrzygnięcia
2015-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2015-05-14
Data rozstrzygnięcia
2015-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
Remont przepustu drogowego w m. Jałowice gmina Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Roztrzygnięcie (PDF, 210.3 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2015-05-08
Data rozstrzygnięcia
2015-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w roku 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 456.9 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2015-03-26
Data rozstrzygnięcia
2015-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Brody na lata 2015-2030.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Roztrzygnięcie (PDF, 177.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji