ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2015-03-17
Data rozstrzygnięcia
2015-04-09
Tytuł zamówienia publicznego
Równanie dróg gminnych na terenie gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Roztrzygnięcie (PDF, 181.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2015-01-20
Data rozstrzygnięcia
2015-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa prawna Urzędu Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 94.7 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2014-11-25
Data rozstrzygnięcia
2014-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 233.8 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2014-11-24
Data rozstrzygnięcia
2014-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Brody: Dowóz uczniów wraz z odwiezieniem do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Brodach w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 373.2 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2014-11-20
Data rozstrzygnięcia
2014-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Gminy Brody- wyposażenie w meble biurowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najlepszej oferty (PDF, 336.1 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2014-11-13
Data rozstrzygnięcia
2014-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach w ilości 45.000 dm³ wraz z dostawą własnym transportem na rok 2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 47
Data ogłoszenia
2014-10-30
Data rozstrzygnięcia
2014-11-24
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BRODY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 261.3 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2014-10-02
Data rozstrzygnięcia
2014-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Gminy Brody - roboty dodatkowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF, 303 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2014-09-24
Data rozstrzygnięcia
2014-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zamówienia uzupełniającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 50
Data ogłoszenia
2014-07-24
Data rozstrzygnięcia
2014-08-09
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielanie kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 222.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji