ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2016-09-27
Data rozstrzygnięcia
2016-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 246.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2016-09-26
Data rozstrzygnięcia
2016-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w Zasiekach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • roztrzygnięcie (PDF, 302.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2016-08-25
Data rozstrzygnięcia
2016-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w Zasiekach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 363 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2016-06-17
Data rozstrzygnięcia
2016-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Grodziszczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • roztrzygnięcie (PDF, 229.2 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2016-04-26
Data rozstrzygnięcia
2016-05-31
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w roku 2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 141.9 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2015-11-18
Data rozstrzygnięcia
2015-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów wraz z odwiezieniem do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Brodach w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 262.6 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2015-11-16
Data rozstrzygnięcia
2015-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 2.1 MiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2015-11-03
Data rozstrzygnięcia
2015-11-19
Tytuł zamówienia publicznego
Brody: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 29
Data ogłoszenia
2015-06-18
Data rozstrzygnięcia
2015-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: „Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół w Brodach"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Roztrzygnięcie (PDF, 180.4 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2015-06-17
Data rozstrzygnięcia
2015-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 225.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji