ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2017-06-01
Data rozstrzygnięcia
2017-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach – drugi przetarg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 177.4 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2017-03-21
Data rozstrzygnięcia
2017-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
Drugi przetarg na zadanie -Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody - w ramach projektu "Bez granic - Część I"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2017-03-07
Data rozstrzygnięcia
2017-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Roztrzygnięcie (PDF, 459.6 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2016-11-22
Data rozstrzygnięcia
2016-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pszok), na terenie Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 537.1 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2016-11-15
Data rozstrzygnięcia
2016-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 336 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2016-09-27
Data rozstrzygnięcia
2016-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Powiadomienie o wyborze oferty (PDF, 246.1 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2016-09-26
Data rozstrzygnięcia
2016-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w Zasiekach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • roztrzygnięcie (PDF, 302.6 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2016-08-25
Data rozstrzygnięcia
2016-09-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w Zasiekach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 151 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 363 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2016-06-17
Data rozstrzygnięcia
2016-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Grodziszczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • roztrzygnięcie (PDF, 229.2 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2016-04-26
Data rozstrzygnięcia
2016-05-31
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w roku 2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 141.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji