ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BRODY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 568.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ (RTF, 1.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 552.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 384.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 467.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Brody w terminie od 01.01.2020 do 31.08.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 573.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 967.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ (DOC, 299 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 373.3 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 878.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 zmiana (DOCX, 28.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 448.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 228.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 468.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Brody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 598.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 942.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 640.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 410.7 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 461.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 534.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 348.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 979.9 KiB)
 • załacznik do SIWZ 2a (PDF, 69.8 KiB)
 • formularz ofertowy (PDF, 195.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 181.9 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF, 185.2 KiB)
 • Grupa kapitałowa (PDF, 199.6 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 494.3 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 267.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 471.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 294.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w roku 2020 oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 347.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 594.4 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 557.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 364.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 347.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 644.5 KiB)
 • Umowa (RTF, 240.7 KiB)
 • przedmiar brama (PDF, 62.2 KiB)
 • elewacja (PDF, 1.2 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • Zmiana umowy (PDF, 263.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 478.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (PDF, 368.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu (PDF, 467.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 566.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 967.6 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 400.8 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 62.2 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 271.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 300.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 573.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • przedmiar brama (PDF, 62.2 KiB)
 • elewacja (PDF, 1.2 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 217.8 KiB)
 • nowy projekt umowy (PDF, 279.7 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 459.9 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 597.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 589.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.9 KiB)
 • Unieważnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 194.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 632.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1013.7 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 438.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 481.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji