ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2012-11-14
Data rozstrzygnięcia
2012-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
na dostawę oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach w ilości 60.000 dm³ wraz z dostawą własnym transportem na rok 2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 62
Data ogłoszenia
2012-09-17
Data rozstrzygnięcia
2012-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie Gminie Brody kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 196.5 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2012-08-10
Data rozstrzygnięcia
2012-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach wraz z wymianą dachu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 188.9 KiB)
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 226.5 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2012-06-06
Data rozstrzygnięcia
2012-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz Stacja Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą dla miejscowości Marianka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 291 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2012-04-23
Data rozstrzygnięcia
2012-05-15
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Brody w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 80.3 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2012-03-14
Data rozstrzygnięcia
2012-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Zasieki – sieć wodociągowa z przyłączami Janiszowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 156.7 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2012-03-13
Data rozstrzygnięcia
2012-03-28
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku - nadzór inwestorski nad ścieżką rowerową (PDF, 1.7 MiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2011-12-07
Data rozstrzygnięcia
2011-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew w pasie projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 388.9 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2011-11-23
Data rozstrzygnięcia
2015-02-17
Tytuł zamówienia publicznego
na dostawę oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach w ilości 60.000 dm³ wraz z dostawą własnym transportem na rok 2012.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 94.7 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2011-11-21
Data rozstrzygnięcia
2011-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Janiszowice, Zasieki, Brożek i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Zasieki – etap I Stacja Uzdatniania Wody w Zasiekach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji