ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2014-06-13
Data rozstrzygnięcia
2014-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brodach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 124.2 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2014-04-24
Data rozstrzygnięcia
2014-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Urzędu Gminy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 120.5 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2014-03-27
Data rozstrzygnięcia
2014-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz stacja uzdatniania wody w miejscowości Janiszowice, Zasieki i Brożek - Gmina Brody (sieć wodociągowa Zasieki - Brożek)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.7 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2014-01-10
Data rozstrzygnięcia
2014-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 494.2 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2013-11-19
Data rozstrzygnięcia
2013-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów wraz z odwiezieniem do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Brodach w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wybór najlepszej oferty (PDF, 187.2 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2013-11-12
Data rozstrzygnięcia
2013-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach w ilości 60.000 dm³ wraz z dostawą własnym transportem na rok 2014.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 57
Data ogłoszenia
2013-06-21
Data rozstrzygnięcia
2013-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 124.9 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2013-05-06
Data rozstrzygnięcia
2013-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE BRODY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 59
Data ogłoszenia
2013-02-06
Data rozstrzygnięcia
2013-03-14
Tytuł zamówienia publicznego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OB.271.1.2013. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Zasieki - Janiszowice, Nabłoto gmina Brod - etap II sieć wodociągowo- kanalizacyjna Nabłoto
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 60
Data ogłoszenia
2012-11-19
Data rozstrzygnięcia
2012-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci i młodzieży z miejscowości położonych na terenie Gminy Brody do placówek oświatowych w gminie na podstawie biletów miesięcznych oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji