ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2017-11-21
Data rozstrzygnięcia
2017-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 181 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 346.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-11-14
Data rozstrzygnięcia
2017-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 180 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 421.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2017-10-13
Data rozstrzygnięcia
2017-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody na okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 148 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 327 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2017-09-14
Data rozstrzygnięcia
2017-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 169 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 420.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2017-06-29
Data rozstrzygnięcia
2017-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 320 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.8 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-06-01
Data rozstrzygnięcia
2017-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach – drugi przetarg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 177.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-03-21
Data rozstrzygnięcia
2017-04-13
Tytuł zamówienia publicznego
Drugi przetarg na zadanie -Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody - w ramach projektu "Bez granic - Część I"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-03-07
Data rozstrzygnięcia
2017-04-23
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Roztrzygnięcie (PDF, 459.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2016-11-22
Data rozstrzygnięcia
2016-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pszok), na terenie Gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 537.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2016-11-15
Data rozstrzygnięcia
2016-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 336 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji