ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-11-13
Data rozstrzygnięcia
2018-12-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 269.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 523.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-11-13
Data rozstrzygnięcia
2018-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 270.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 331.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-04-05
Data rozstrzygnięcia
2018-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w Brodach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 793 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 332 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-03-22
Data rozstrzygnięcia
2018-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 383.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 612.4 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2017-11-23
Data rozstrzygnięcia
2018-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Datyń, powiat żarski
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 330.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-11-21
Data rozstrzygnięcia
2017-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 181 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 346.6 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-11-14
Data rozstrzygnięcia
2017-12-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 180 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 421.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-10-13
Data rozstrzygnięcia
2017-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody na okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 148 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 327 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2017-09-14
Data rozstrzygnięcia
2017-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 169 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 420.1 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-06-29
Data rozstrzygnięcia
2017-07-17
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 320 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji