ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BRODY
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 568.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana w projekcie umowy (DOCX, 12.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (DOCX, 23.8 KiB)
 • Załączniki SIWZ (DOCX, 45.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 260.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 277.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Brody w terminie od 01.09.2020 do 31.12.2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 573.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 967.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 294 KiB)
 • Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 232.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Brody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 598.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 942.2 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 640.7 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 410.7 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 461.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 534.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 566.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 967.6 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 400.8 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 62.2 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 271.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 300.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 573.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • przedmiar brama (PDF, 62.2 KiB)
 • elewacja (PDF, 1.2 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 217.8 KiB)
 • nowy projekt umowy (PDF, 279.7 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 459.9 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 597.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 589.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.9 KiB)
 • Unieważnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 194.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 632.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1013.7 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 438.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 481.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 606.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1021.4 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 437.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-28 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody – Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 360 KiB)
 • SIWZ (PDF, 629.9 KiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 287.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-02-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-05 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 539.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 933 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 252.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 292.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji