ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2011-11-07
Data rozstrzygnięcia
2011-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w komunikacji otwartej w roku 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 72
Data ogłoszenia
2011-09-02
Data rozstrzygnięcia
2011-10-10
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody:
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 73
Data ogłoszenia
2011-08-25
Data rozstrzygnięcia
2011-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OB.271.1.2011. Nazwa zadania: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Zasieki - etap I - SUW w Zasiekach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (RTF, 45.7 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2011-01-28
Data rozstrzygnięcia
2011-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, wolna od obciążeń i zobowiązań ( 179/4 Zasieki, 179/5 Zasieki, 223/6 Zasieki, 223/7 Zasieki, 223/8 Zasieki )
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 75
Data ogłoszenia
2011-01-28
Data rozstrzygnięcia
2011-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, wolna od obciążeń i zobowiązań ( 44/15 Zasieki)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 76
Data ogłoszenia
2010-11-29
Data rozstrzygnięcia
2010-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach w ilości 60.000 dm³ wraz z dostawą własnym transportem na rok 2010.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 77
Data ogłoszenia
2010-11-09
Data rozstrzygnięcia
2010-12-13
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w komunikacji otwartej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (RTF, 7.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji