ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXII Sesja Rady Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-03-30 09:10:50 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad  XXII Sesji Rady Gminy Brody
2. Sprawdzenie obecności
3. Ustalenie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Wręczenie medali Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z okazji 30 lecia Samorządu Terytorialnego
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7. Informacja Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2021 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11.12.2020 roku złożonej przez Arkadiusza Rakoczy
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 stycznia 2021 roku złożonej przez Annę Szmelcer
12. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Brody na 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
14. Interpelacje i zapytania  radnych
15. Sprawy różne
16. Zamknięcie obrad Sesji
« powrót do poprzedniej strony