ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XVI Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 31.03.2016r. o godz. 800, w świetlicy OSP Brody odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Brody
Proponowany porządek obrad :
1.
Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Brody.
2.
Przyjęcie protokołu z XV sesji. Rady Gminy Brody.
3.
Informacja Wójta
 
- o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 
-  odpowiedzi na interpelacje radnych
4.
Interpelacje i zapytania radnych.
5.
Wolne wnioski.
6.
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.
8.
Informacja z działalności OPS oraz bibliotek i świetlic za 2015r.
9.
Rolnictwo w gminie pozyskiwanie środków.
10.
Podjęcie uchwał w sprawie:
 
-  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody na 2016r.
 
-  uchwalenia  „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brody”
 
-  przyjęcia „Koncepcji gospodarki ściekowej Gminy Brody”
 
-  zmiany uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017
 
-  uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Brody na lata 2016 – 2010
 
-  przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2015 – 2030.
 
-  zmian w budżecie na 2016r.
 
-  zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych
11.
Zamknięcie obrad Sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-24 13:04:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-24 13:04:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-24 13:04:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rodzina 500 plus

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-17 13:34:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-17 13:34:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-17 13:34:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22.03.2016r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-12 06:50:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-12 06:50:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-12 06:50:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17.03.2016r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-12 06:48:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-12 06:48:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-15 13:21:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 15.03.2016r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-08 13:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-08 13:23:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-08 13:23:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XV Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

                W dniu 3.03.2016r. o godz. 900,   w  sali nr 4   budynku Zespołu Szkół w  Brodach. odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Gminy Brody.
2  Informacja prezesa  Lubuskiej Izby Rolniczej  w spr. zasad dzierżawy gruntów z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej.
3. Informacja   Starosty  dot.  stanu  i remontu dróg powiatowych, oraz inne sprawy Powiatu.
4. Omówienie „ koncepcji gospodarki ściekowej” dla Gminy Brody.
5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
6. Informacja Wójta
    - o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
    -  odpowiedzi na interpelacje radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych
    w okresie międzysesyjnym.
8.  Informacja o realizacji wniosków komisji oraz uchwał Rady Gminy za 2015r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a/ zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody,
    b/ zmiany uchwały w spr. poboru podatków w drodze inkasa
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-01 09:41:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-01 09:41:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-01 09:41:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nadzwyczajne wsparcie tylko dla producentów świń i mleka, którzy zaktualizują dane w systemie IRZ

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-16 12:20:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-16 12:21:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-16 12:21:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 18.02.2016r. o godz. 1200 świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-11 10:13:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-11 10:13:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-11 10:13:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6250 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 18.02.2016r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się  posiedzenie  komisji Budżetu i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji
Marek  Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-09 10:12:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-09 10:12:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-09 10:12:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 16.02.2016r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-09 10:11:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-09 10:12:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-09 10:12:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji