ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.627.)
zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 15.07.2013r. o godz.  1000, w Pałacu  w Brodach. 
I Powitanie gości przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Tracza.
II Otwarcie sesji.
III Przyjęcie proponowanego porządku obrad  jn.:
1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie przez dr inż. Wojciecha Naworytę z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie głównych założeń dot. planowanej budowy kopalni węgla brunatnego. 
3. Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Górnictwa Ministerstwa Środowiska w związku z planowaną inwestycją.
4. Wystąpienie przedstawiciela Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w spr. uchwały Rady Gminy Brody o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody i jej znaczenia w kontekście możliwości stanowienia o sposobie zagospodarowania przestrzennego gminy .
5. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w spr..
a) możliwości wsparcia finansowego przy realizacji uchwały Rady Gminy Brody dotyczącej zmiany studium,  a w konsekwencji także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) możliwości wykorzystania środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2013 – 2020 na terenie gminy Brody,
c) możliwości wsparcia finansowego w budowie strefy przemysłowej albo uzbrojenia terenu pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy Brody.
6. Wystąpienie Prezesa Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jacka Kaczorowskiego nt. planów Spółki dot. przygotowywanej inwestycji wydobywczo-energetycznej.
7. Wystąpienie Członka Zarządu PGE Gubin sp. z o.o. Cezarego Bujaka w spr.. możliwości współpracy pomiędzy inwestorem, a samorządem gminy Brody.
8. Wystąpienia starostów i wójtów.
9. Dyskusja nt. planowanej inwestycji.
10. Podsumowanie części sesji dot. planowanej inwestycji przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Tracza, w tym przedstawienie propozycji „Kontraktu brodzkiego”, ustalenie i powołanie zespołu roboczego i terminu spotkania.
11. Przerwa.    
12. Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy o podjętych działaniach międzysesyjnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
d) zmiany uchwały Rady Gminy Brody nr XXIX/237/13 z dn. 25.06.2013r.
e) wprowadzenia zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
f) wskazania osób do Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum w spr. odwołania Rady Gminy Brody przed upływem kadencji.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
IV Zamknięcie obrad  sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Biuro Rady
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-09 12:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-09 12:00:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-09 12:00:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Awaria serwera

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z awarią serwera skrzynki pocztowe i strona Urzędy Gminy w Brodach www.brody.pl nie będą działały do czwartku 27.06.2013. Przepraszamy wszystkich za utrudnienia spowodowane awarią.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Paś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Paś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-25 11:05:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-25 11:05:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-25 11:05:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Juliusz Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Juliusz Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-20 07:59:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-20 08:00:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-20 08:00:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVII Sesja Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14.06.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Brody..
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja  przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody w m. Zasieki-Janiszowice-Nabłoto gmina Brody.
b/  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Wsi  Wiejskich na lata 2007 – 2013,
c/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
d/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie J.Wysokie  – terminal
e/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu,
f/   komunalizacji gruntu Skarbu Państwa
g/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu,
h/  udzielenia odpowiedzi na skargę,
i/  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody
j/  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody
k/ wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/180/12 R.G. z dn.28.12.2012r.w spr. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
l/  zmiany uchwały  dot. powołania Komisji Rewizyjnej
ł/  powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów  osobowych,
m/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brody.
6. Interpelacje i zapytania  radnych.
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-11 11:40:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-11 11:40:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-11 11:40:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie Rady Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojewoda Lubuski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda Lubuski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-03 14:31:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-03 14:31:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03 14:31:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Gminy

W dniu 28.03.2013r. o godz. 9.00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody

2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o przebiegu ferii zimowych.

7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.

8. Informacja z działalności GOPS

9. Informacja z działalności klubów sportowych LZS Koło, Brody, ORLIK

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a/  określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki  środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe  zakłady budżetowe do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat  do budżetu,

   b/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.

   c/  przyjęcia przez gminę dotacji

   d/  zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020,

   e/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014r. środków stanowiących fundusz sołecki.

   f/   uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na  lata 2013–2017

   g/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu

   h/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 172/20

   i/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 46/3

   j/   określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013r.

   k/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2013r.

   l/   przejęcia od Powiatu Żarskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody.

   ł/   stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.

   m/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy m. Zasieki i m. Brożek.  

   n/  zmian do uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn. 14.12.2010r. o powołaniu stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

   o/  uchylenia uchwały Nr XVI/123/12 rady Gminy Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin sp. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody.

   p/  przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody

   r/   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody,

   s/   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

   t/   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

   u/  odwołania Przewodniczącej  Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania  radnych.

13. Wolne wnioski.  

14. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-25 06:13:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-25 06:14:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-03 14:30:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA!!!AZBEST!!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Osoby fizyczne, mające tytuł własności do nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody, na których znajdują się wyroby zawierające azbest (z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) mogą otrzymać z Urzędu Gminy Brody  dofinansowanie (w pełnej wysokości) na pokrycie:
1) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub
2) kosztów transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w dofinansowania winny złożyć w Urzędzie Gminy Brody, ul. Rynek 2 stosowny wniosek wraz z załącznikami do dnia 31 maja danego roku. 
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w pokoju nr 6 tut. Urzędu lub na stronie internetowej  www.bip.brody.pl w zakładce Informacje o środowisku/Azbest.
Wnioski złożone po tym terminie uwzględnione będą w planie na rok następny. Wnioski kompletne, po dokonaniu oceny formalnej, rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w danym roku.  Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokością posiadanych na ten cel środków.
WAŻNE!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji za usuwanie odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wywiezionych we własnym zakresie przed złożeniem wniosku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sylwia Klepadło
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Klepadło
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-28 11:41:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-28 11:41:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-28 11:41:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXV Sesja Rady Gminy Brody

Konsultacje - Plan zabudowy "Parku Wiatrowego Bademeusel"

WAŻNE ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW - zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

Nawigacja między stronami listy informacji