ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-07-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 347.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 644.5 KiB)
 • Umowa (RTF, 240.7 KiB)
 • przedmiar brama (PDF, 62.2 KiB)
 • elewacja (PDF, 1.2 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • Zmiana umowy (PDF, 263.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 456.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 478.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (PDF, 368.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu (PDF, 467.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 566.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 967.6 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 400.8 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 62.2 KiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 271.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 300.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BRAMY ZASIECKIEJ W BRODACH UL. WOLNOŚCI (działka nr 191, obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 479)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 573.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • przedmiar brama (PDF, 62.2 KiB)
 • elewacja (PDF, 1.2 MiB)
 • inwentaryzacja (PDF, 3.5 MiB)
 • projekt budowlany (PDF, 12 MiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 217.8 KiB)
 • nowy projekt umowy (PDF, 279.7 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 459.9 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 597.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 589.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.9 KiB)
 • Unieważnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 194.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 632.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1013.7 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 438.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 481.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 606.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1021.4 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (RTF, 387.9 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (RTF, 388.7 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (RTF, 376.9 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ (RTF, 390.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ (RTF, 413.6 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (RTF, 435.3 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (RTF, 505 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy Brody Świetlica (PDF, 893.6 KiB)
 • koncepcja (ZIP, 12.2 MiB)
 • wizualizacja (ZIP, 99.6 MiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 4.6 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 437.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 359.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.2 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 71.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (DOC, 49.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie przesłanki wykluczenia (DOCX, 22.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 22.1 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (DOC, 48.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (DOC, 47 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz pojazdów (DOC, 48 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy (DOCX, 61.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz tras dowozów (DOCX, 15 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 216.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 269.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 523.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 384 KiB)
 • SIWZ (PDF, 812.1 KiB)
 • załączniik nr 11 - uchwały Rady Gmniny (PDF, 210.8 KiB)
 • załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 330.9 KiB)
 • załącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 559.5 KiB)
 • formularz oferty (PDF, 475 KiB)
 • formularz oferty (RTF, 232.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 270.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 331.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w Brodach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 345.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 665.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 315.5 KiB)
 • Siwz (RTF, 4.7 MiB)
 • projekt umowy (RTF, 92.6 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 328.8 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 852.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 793 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 332 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie (PDF, 350.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.6 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ (PDF, 408.5 KiB)
 • Wykaz zaangażowań (PDF, 461.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 461.7 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 383.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 612.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji