ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-13 2018-11-28 10:00:00 Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2019 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 359.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.2 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 71.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (DOC, 49.5 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie przesłanki wykluczenia (DOCX, 22.5 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 22.1 KiB)
 • załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (DOC, 48.5 KiB)
 • załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (DOC, 47 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz pojazdów (DOC, 48 KiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy (DOCX, 61.5 KiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz tras dowozów (DOCX, 15 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 216.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 269.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 523.4 KiB)
2 2018-11-13 2018-11-27 09:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 384 KiB)
 • SIWZ (PDF, 812.1 KiB)
 • załączniik nr 11 - uchwały Rady Gmniny (PDF, 210.8 KiB)
 • załącznik nr 12 do SIWZ (PDF, 330.9 KiB)
 • załącznik nr 13 do SIWZ (PDF, 559.5 KiB)
 • formularz oferty (PDF, 475 KiB)
 • formularz oferty (RTF, 232.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 270.6 KiB)
3 2018-04-05 2018-04-20 10:00:00 Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego im. Juliana Tuwima w Brodach rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 345.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 665.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 315.5 KiB)
 • Siwz (RTF, 4.7 MiB)
 • projekt umowy (RTF, 92.6 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 328.8 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 852.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 110.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 793 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 332 KiB)
4 2018-03-22 2018-04-06 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego rozstrzygnięty
 • Ogloszenie (PDF, 350.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.6 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ (PDF, 408.5 KiB)
 • Wykaz zaangażowań (PDF, 461.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 461.7 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 383.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 612.4 KiB)
5 2018-03-13 2018-03-28 09:45:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody – Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 360 KiB)
 • SIWZ (PDF, 629.9 KiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 287.6 KiB)
6 2018-02-15 2018-03-05 09:45:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 539.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 933 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 349.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 252.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 292.4 KiB)
7 2018-01-30 2018-02-14 09:45:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego unieważniony
 • ogloszenie (PDF, 278.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 706 KiB)
 • decyzja 54-2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 313 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 628.4 KiB)
8 2017-11-23 2017-12-08 09:45:00 Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Datyń, powiat żarski rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 374.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.6 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 16.4 MiB)
 • Kosztorys (ZIP, 286.3 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 1.2 MiB)
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków (ZIP, 3.7 MiB)
 • Informacja z sesji o otwarcia ofert (PDF, 420.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 330.3 KiB)
9 2017-11-21 2017-12-07 09:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 386.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 9 - wersja edytowalna (RTF, 227.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 9 (PDF, 475.1 KiB)
 • zal nr 11 do SIWZ (PDF, 211.1 KiB)
 • zal nr 12 do SIWZ (PDF, 330.9 KiB)
 • zal nr 13 do SIWZ (PDF, 791.4 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 424.8 KiB)
 • Informacja z sesji o otwarcia ofert (PDF, 398.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 181 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 346.6 KiB)
10 2017-11-14 2017-11-28 10:00:00 Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 399.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 296.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - PDF (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (ZIP, 185.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 327.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (PDF, 165.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 216.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 180 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 421.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu