ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

III Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-20 14:04:11 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

            W dniu 27.12.2018r. o godz.  1000,   w  sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się III Sesja Rady Gminy Brody.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  III Sesji Rady Gminy Brody.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5 Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programemPosiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie -  zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym  programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie -  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania  na lata  2019 – 2023.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie -   uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019r.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetu i Mienia Kom.
12. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy  Komisji Oświaty, Spraw Społ.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brody
15. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na 2019r.
16. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
17. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2018r.
18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
19. Interpelacje i zapytania  radnych.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-12-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-12-20 14:03:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-12-20 14:04:11
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-12-20 14:04:11
Artykuł był wyświetlony: 480 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach