ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, zgłoszenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej Drukuj informacjęSprawa: wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, zgłoszenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, zgłoszenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej

Ogłoszono dnia: 2010-12-02 10:30:31

Osoba kontaktowa

Mirosława Dudziak

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Brodach
ul. Rynek 2
68-343 Brody
I piętro pok. nr 7

Telefon kontaktowy

68 371 21 55

Adres e-mail

radagminy@brody.pl

Sposób załatwienia

Online wypełnianie wniosku www.edg-1.biz

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2 68-343 Brody I piętro pok. nr 7

Wymagane Dokumenty

- wypełnić wniosek EDG-1,
- okazać dowód osobisty,

Czas realizacji

niezwłocznie

Opłaty

brak opłat

Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od daty otrzymania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Brody

Uwagi

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U,. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami), - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zmianami) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 399) - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 ze zmianami)

Załączniki

  • EDG-1 (DOC, 227.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-12-02 | Data wytworzenia informacji: 2010-12-02 | EDG-1 - wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
« powrót do poprzedniej strony