ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w komunikacji otwartejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w komunikacji otwartej

Szczegóły informacji

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w komunikacji otwartej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w komunikacji otwartej

Zamawiający: Gmina Brody

Finansowanie: Środki Własne

Nr TED: PCV-60130000-8

Termin składania ofert / wniosków: 2010-12-07 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2010-12-07 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2010-11-09 przez Halina Wysługocka

Treść:


 1. Nazwa i adres zamawiającego.

 2. Osoba uprawniona do kontaktu : Halina Wysługocka Kontakt: tel. 68 3712155 w.38 e-mail: h.wyslugocka@gmail.com

 3. Przedmiotem zamówienia jest : Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozu dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w komunikacji otwartej oraz wynajem kierowcy do obsługi autobusu gminnego. Dowozy będą się odbywać według harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ kod PCV-60130000-8

 4. Termin wykonania zamówienia : dni nauki szkolnej w roku 2011.

 5. Kryteria wyboru ofert : - w postępowaniu stosowane będzie kryterium cena = 100%.

 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy Brody pok. Nr 5

 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  • Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Brody – pokój Nr 3 do dnia 07 grudnia 2010r. do godz.9.00

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Brodach pokój Nr 2 w dniu 07 grudnia 2010r. godz.10.00Załączniki

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 132 KiB) Data publikacji: 2010-11-09 | Data wytworzenia informacji: 2010-11-15 |
  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  • Załącznik Nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  • Załącznik Nr. 2 FORMULARZ CENOWY
  • Załącznik Nr. 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
  • Załącznik Nr. 4
  • Załącznik Nr.5
  • Załącznik Nr. 6
  • Załącznik Nr. 8 WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG .
   
« powrót do poprzedniej strony