ˆ

Komunikaty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu kart inwetaryzacyjnych i odpisu protokołu inwentaryzacyjnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-07-02 06:15:11 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 90 Nr 32 poz. 191 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, pokój nr 6 kart inwetaryzacyjnych nieruchomości: działki nr 248, położonej w obrębie Brody, gm. Brody i odpisu protokołu inwentaryzacyjnego dotyczącego przedmiotowej nieruchomości na okres 30 dni 
 
tj. od 28 czerwca 2013 r. do 27 lipca 2013 r.
 
Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 90 Nr 32 poz. 191 z póżn. zm.) osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia (protokole) może zgłosić zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej w terminie 30 dni tj. od 28 czerwca 2013 r. do 27 lipca 2013 r.
Brody, dnia 28.06.2013 r.

Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk
« powrót do poprzedniej strony