ˆ

Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2021 r. na terenie Gminy Brody

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-09 14:00:01 przez Michalina Łajtar

Akapit nr - brak tytułu

W terminie składania ofert, tj. do dnia 02.07.2021 r. wpłynęła jedna ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na :
- Wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu, wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie RP.
Dofinansowanie w kwocie 14.321,00 zł na zorganizowanie wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz w formie wyjazdowej otrzyma Stowarzyszenie Rodziców Uczniów
i Nauczycieli ,,Lepszej Jutro”  na zadania pn. „NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY”; miejsce realizacji Gmina Brody.
 
Brody, dnia 09 lipca 2021 r.
 
                                                                                                                                        Wójt
                                                                                                                           /-/ Ryszard Kowalczuk
« powrót do poprzedniej strony