ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o nowym obowiązku dla właścicieli nieruchomości (budynków /mieszkań), dotyczący źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-01 14:44:44 przez Michalina Łajtar

Akapit nr - brak tytułu

  Od dnia 01 lipca 2021 r. wszedł w życie nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości (budynków /mieszkań), dotyczący  źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
 
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć samodzielnie drogą internetową:
Strona:  www.zone.gunb.gov.pl nacisnąć >złóż deklarację< wypełnić ją i wysłać.
Żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny.
Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu albo nie posiada podpisu elektronicznego, może złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację we właściwym Urzędzie Gminy, osobiście lub listownie.
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie
12 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2022 r.
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny od 20 do 5000 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została ustanowiona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
« powrót do poprzedniej strony