ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie - dyżur radcy prawnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 09:08:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy dzisiejszy dyżur radcy prawnego został odwołany.
Radca prawny udzielać będzie porad jutro (piątek) 20 października 2017 r. od godz. 11.00.
Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-10-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-19 09:08:10
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-19 09:08:13
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-19 09:08:13
Artykuł był wyświetlony: 1365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 10:01:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 10:01:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 10:02:30
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 10:02:29
Artykuł był wyświetlony: 1391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 11:12:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 17.10.2017r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 11:12:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 11:12:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 11:13:04
Artykuł był wyświetlony: 1420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 11:11:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 16.10.2017r. o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego   
 
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 11:11:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 11:11:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 11:12:49
Artykuł był wyświetlony: 1388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat pogodowy z dnia 12.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 11:50:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 11:50:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 11:51:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 11:51:31
Artykuł był wyświetlony: 1363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 09:33:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo
     W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i ostatnimi zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych, informujemy o możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, /…/ (cz. 83, poz. 4), m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin   lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku ostatnich zjawisk atmosferycznych poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Kwota zasiłku wynosi do 6 tys. zł.
     Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł., a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł.
     Pomoc będzie poprzedzona szczegółową analizą potrzeb i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.
     Szczegółowych informacji udziela  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brodach ul. Rynek 2; 68-343 Brody ( tel. 68 371 25 74).
Z-ca Wójta Gminy Brody
Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 09:33:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 09:33:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 09:33:09
Artykuł był wyświetlony: 1414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat pogodowy z dnia 05.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-05 14:38:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 14:38:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 14:38:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 14:41:41
Artykuł był wyświetlony: 1489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmienione godziny otwarcia Urzędu Gminy 11 października

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-03 10:08:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
 
      Zgodnie z Planem Szkolenia w gminie Brody na 2017 rok, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Brody, organizowana jest odprawa szkoleniowa z zakresu spraw obronnych.
     W związku z powyższym Urząd Gminy  w Brodach w  dniu  11.10.2017r.  (tj. środa)  będzie czynny do godz. 13.00.
 
Wójt Gminy Brody
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-10-03 10:08:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-10-03 10:08:18
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-10-03 10:08:18
Artykuł był wyświetlony: 1511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LGD - Grupa Łużycka – zmiany w przepisach!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-28 13:22:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Z początkiem września weszły w życie zmiany do przepisów na podstawie których Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie "LGD - Grupa Łużycka' jest zobowiązane zaktualizować i dostosować swoje procedury do tych zmian. Projekty zmian zostaną przedstawione do konsultacji społecznych w późniejszym terminie.
       Informujemy, że konieczność dostosowania wewnętrznych dokumentów LGD do obowiązujących przepisów wstrzymuje ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Helena Miklaszewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Helena Miklaszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-28 13:22:22
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-28 13:22:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-28 13:22:26
Artykuł był wyświetlony: 1327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NIE PORZUCAJ - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 11:58:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

  • plakat (PDF, 5.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-26 11:59:02 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Gwoździński Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Gwoździński Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 11:58:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 11:59:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 11:59:40
Artykuł był wyświetlony: 1312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu