ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat dotyczący sytuacji w Brożku wraz z wynikami badań przekazanymi przez WIOŚ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 12:44:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 12:44:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 12:47:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 14:35:59
Artykuł był wyświetlony: 2262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 11:22:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 11:22:15
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 11:23:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 11:23:03
Artykuł był wyświetlony: 2214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-17 11:02:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
     W związku z posiedzeniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brodach w dn. 16.03.2016 r. w sprawie pożarzyska w firmie Deko Proces Sp. z o.o. w Brożku podjęto następujące decyzje:
  1. W celu ograniczenia do min. emisji pyłów, gazów i dymu na pożarzysku oraz całkowitego odcięcia dopływu powietrza do tlących się materiałów z tworzyw sztucznych przyjęto metodę usypania tzw. „sarkofagu” poprzez zasypanie całej powierzchni piaskiem lub innym podobnie sypkim materiałem jak np.: żwir. Piasek lub żwir uznano jako łatwo dostępny i w obecnej sytuacji najskuteczniejszy środek izolujący dostęp powietrza, który również zdecydowanie ograniczy promieniowanie cieplne na pożarzysku.
  2. Starosta Powiatu Żarskiego p. Janusz Dudojć zadeklarował pomoc finansową przy realizacji tego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest rzetelna informacja i przedstawienie konkretnego planu działania.
  3. Akcja usypywania „sarkofagu”, tzn. stopniowego zasypywania pożarzyska będzie każdorazowo zabezpieczana przez jednostki straży pożarnej.
  4. Ustalono termin kolejnego posiedzenia GZZK na dzień 23.032017 r. godz. 11.00.
 
Przewodniczący GZZK
-//-
Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2017-03-17 11:02:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-17 11:02:31
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-17 11:02:31
Artykuł był wyświetlony: 2397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena stanu środowiska w rejonie Forst - Brożek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 07:51:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy publikuje otrzymane dzisiaj pisma Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla strony niemieckiej ws dokonanej oceny stanu środowiska w rejonie Forst - Brożek oraz o działaniach WIOŚ w tym zakresie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 07:51:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 07:56:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 07:56:03
Artykuł był wyświetlony: 2614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z POŻAREM NA TERENIE ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW W BROŻKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 12:57:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Według informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach akcja gaśnicza prowadzona na terenie firmy DEKO-PROCES została zakończona 3 marca 2017 r. Obiekt przekazano protokolarnie właścicielowi z odpowiednimi obowiązkami do wykonania, w szczególności koniecznością stałego dozorowania tlących się jeszcze elementów w celu wyeliminowania możliwości powstania ponownego pożaru.
6 marca 2017 r. przekazaliśmy KP PSP w Żarach wniosek o zobowiązanie właściciela do wykonania wszystkich pokontrolnych zaleceń Państwowej Straży Pożarnej i dokonanie analizy planu ochrony przeciwpożarowej zakładu, w tym sprawdzenie przeszkolenia pracowników oraz skutecznych sposobów zabezpieczenia składowanych odpadów w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego w przyszłości.
6 marca 2017 r. przekazaliśmy Staroście Żarskiemu wniosek o podjęcie przez niego na terenie zakładu DEKO-PROCES działań wynikających z ustawowego nadzoru organu ochrony środowiska, w tym kontroli wypełniania przez firmę DEKO-PROCES wszystkich warunków określonych w decyzjach wydanych przez Starostę Żarskiego.
9 marca 2017 r. uczestniczyłem w naradzie z udziałem władz Starostwa Powiatowego Sprewa-Nysa w Forście. Strona niemiecka przedstawiła działania podjęte przez nią w zakresie monitoringu stanu środowiska. W imieniu strony polskiej poinformowałem o aktualnym stanie i krokach podjętych przez Gminę Brody. Partner niemiecki zawnioskował o przekazywanie mu cotygodniowej informacji o bieżącej sytuacji na terenie ZPO w Brożku. Po naradzie odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów niemieckich. 
10 marca 2017 r. przeprowadziłem rozmowę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który poinformował mnie o najnowszych wynikach monitoringu, które nie wykazały żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców terenów objętych pośrednimi skutkami pożaru. Inspektor Wojewódzki poinformował mnie także o podjętych krokach zmierzających do wyegzekwowaniu na właścicielu instalacji podejmowania dalszych działań związanych z neutralizacją pozostałości po pożarze. Otrzymałem także informację, że badania gleby, wody i powietrza prowadzone są w cyklu stałym i będą kontynuowane jeszcze co najmniej przez pół roku.
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak
 
Brody, 10 marca 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 12:57:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 12:57:17
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 12:57:17
Artykuł był wyświetlony: 2676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z badań - Brożek一okolice zakładu DEKO-PROCES (dawniej EKORECYKLING)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-06 12:53:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-06 12:53:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-03-06 12:53:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-03-06 15:01:04
Artykuł był wyświetlony: 2735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla hodowców drobiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 20:08:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 20:08:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 20:09:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 20:09:38
Artykuł był wyświetlony: 2764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKTUALNA INFORMACJA O SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z POŻAREM NA TERENIE ZAKŁADU PRZETWARZANIA ODPADÓW W BROŻKU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-22 13:48:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

22 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Brody odbyło się kolejne posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poszerzone o przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Lubsku, komendy OSP Brody i właściciela terenu, poświęcone analizie bieżącej sytuacji na terenie ZPO. Z uwagi na konieczność wsparcia działań PSP ciężkim sprzętem ustalono skierowanie wniosku o pomoc do Starosty Żarskiego. Pełna informacja pożarowa sporządzona przez KP PSP w załączeniu. Przedstawiciele WIOŚ poinformowali o pozytywnych wynikach monitoringu środowiska (brak zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców).
 
Zastępca Wójta
Juliusz Dudziak


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ul. Serbska 58
68-200 Żary

Sytuacja pożarowa na terenie składowiska Brożek 20 na dzień 22.02.2017 r.

Pożar jest zlokalizowany w obwałowaniu, nie zagraża rozprzestrzenieniem się poza obwałowanie na teren leśny oraz na zabudowania zakładu recyklingu.
Na miejscu znajdują się siły i środki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest zapewniona woda do gaszenia pożaru i działań obronnych. Jest zbudowana magistrala wodna z węży pożarniczych z punktu czerpania wody na Nysie do zbiornika 50m3 rozstawionego na granicy składowiska. Na obwałowaniu składowiska znajdują się linie gaśnicze. Strażacy dozorują i zabezpieczają pożar składowiska i pobliski teren leśny.
Po zgromadzeniu ciężkiego sprzętu budowlanego i sfinansowaniu jego użyczenia/pracy możliwa będzie zmiana koncepcji prowadzonych działań na wybieranie palącego się materiału i jego przelewanie/gaszenie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-22 13:48:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-22 13:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-27 12:36:38
Artykuł był wyświetlony: 2884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXIV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-21 08:33:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

W  dniu 23.02.2017r.  o godz. 900,  w  świetlicy OSP Brody, odbędzie się  XXIV Sesja Rady Gminy Brody,
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. Rady Gminy Brody.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o aktualnej sytuacji po pożarze w Brożku.
6. Informacja  o stanie realizacji  inwestycji gminnych w 2017r.
7. Analiza realizacji wniosków komisji i uchwał Rady Gminy za 2016r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
    - zmian do uchwały Nr XVI/99/16 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2016 r. w spr. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy  Brody w 2016 r.
    - udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
    - projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
    - ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody,
    - określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  9. Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi .
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-02-21 08:33:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-21 08:33:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-21 08:33:12
Artykuł był wyświetlony: 2657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Komendanta Powiatowego PSP w sprawie pożaru składowiska odpadów w miejscowości Brożek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 08:54:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie pożaru składowiska odpadów w miejscowości Brożek
 
                Informuję, że od 14 lutego br. siły i środki Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego prowadzą akcję gaśniczą w gminie Brody w miejscowości Brożek 20 na terenie składowiska odpadów tworzyw sztucznych. Sytuacja jest opanowana, siły i środki wystarczające. Nie ma zagrożenia rozprzestrzenienia się pożaru oraz zagrożenia dla mieszkańców. Nie ma potrzeby zwracania się o wsparcie w ramach pomocy transgranicznej.  Z uwagi jednak na charakter pożaru oraz usytuowanie składowiska w otoczeniu leśnym  akcja potrwać może jeszcze kilka - kilkanaście dni.
 
Mitteilung
des Kreiskommandaten der Staatlichen Feuerwehr in Żary
vom 15. Februar 2017
in Bezug auf den Brand in einer Abfallsammelstelle in der Ortschaft Brożek
 
                Ich teile hiermit mit, dass die Kräfte und Mittel der Staatlichen Feuerwehr des Lebuser Landes ab 14. Februar dieses Jahres den Einsatz in der Gemeinde Brody in der Ortschaft Brożek 20 auf dem Gelände der Abfallsammelstelle von Kunststoff führen. Die Situation bekommen wir schon in den Griff, die Kräfte und Mittel sind ausreichend. Es gibt keine Bedrohung der Brandausbreitung sowie Gefahr für die Bevölkerung. Es besteht kein Bedarf, die grenzüberschreitende Hilfe zu beantragen. In Bezug aber auf den Brandcharakter und die Lage der Abfallsammelstell im Waldgebiet, erwarten wir, dass der Einsatz noch ein paar Tage oder mehr dauern kann. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 08:54:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 08:54:40
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 08:54:39
Artykuł był wyświetlony: 2696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu