ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

NIECZYNNA KASA!!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 15:15:18

Ważna informacja

Informujemy, że
2 maja (środa)
Kasa w Urzędzie Gminy
będzie nieczynna.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 15:15:18
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 15:15:21
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 15:15:21
Artykuł był wyświetlony: 1980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dumni z Polski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 10:30:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 10:30:01
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 10:30:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 10:30:16
Artykuł był wyświetlony: 1932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Służba przygotowawcza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 10:25:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 10:25:48
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 10:28:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 10:28:10
Artykuł był wyświetlony: 1836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wdrożenie RODO czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 10:20:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

                Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Generalny Inspektor Danych Osobowych
ZAPRASZA
Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Województwa Lubuskiegona szkolenie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 10 maja b.r. o godzina 14.00
TEMAT: Wdrożenie RODO czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych
·Przywitanie uczestników szkolenia -  Brygida Grzybowicz pełnomocnik Wojewody do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
·Wykład - Wojciech Jachimowicz - Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji - "Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego", "Zadania  Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozowsku Społeczeństwa Obywatelskiego.
·Szkolenie - Piotr Drobek - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, dotyczące wdrożenia RODO, czyli nowego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja tego roku.
 
Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić mailowo
 lub  
telefonicznie 68 452 71 07 do 04.05.2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 10:20:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 10:21:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 10:21:15
Artykuł był wyświetlony: 1838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 12:23:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 23.04.2018r. o godz. 10 00,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Brody..
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Policji za 2017r oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Brody.
6. Informacja o działalności kompleksu sportowego ”Orlik”
7. Informacja z realizacji „Programu  współpracy” Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w  art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017r.
9. Podsumowanie działalności Referatu Komunalnego za 2017r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie
     - zmiany uchwały Nr XXXIV/224/18 Rady Gminy Brody z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2018-2022.
     - utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brodach.
     - zmiany uchwały  nr XXXI/200/17 Rady Gminy Brody w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Brodach, w skład którego wchodzi jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach im. Stefana Batorego i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  w Publiczną Szkołę Podstawową w Brodach
   -  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Brody publicznym przedszkolu.
     - zmiany do budżetu na 2018r.
     - zmiany w WPF Gminy Brody na lata 2018 – 2034.
     - przyjęcia przez Gminę dotacji.
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 12:23:43
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 12:23:48
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 12:23:48
Artykuł był wyświetlony: 1945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT - nielegalne składowanie odpadów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 09:45:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W związku ze stwierdzonymi incydentami związanymi z nielegalnym składowaniem odpadów budowlanych i komunalnych na gruntach stanowiących własność Gminy Brody, Urząd Gminy Brody informuje, że miejsca te zostały objęte stałym monitoringiem. W przypadku zidentyfikowania sprawcy zostaną wobec niego wyciągnięte przewidziane prawem konsekwencje.
 
Wójt
Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 09:45:26
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 09:45:29
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 09:46:22
Artykuł był wyświetlony: 1777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szkolenie - środki ochrony roślin na terenach miejskich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-17 11:59:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZKOLENIE DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim poinformował, że planuje zorganizować szkolenie dla profesjonalnych użytkowników stosujących środki ochrony roślin na terenach miejskich (powiat Żary) z uwzględnieniem nierolniczego stosowania środków ochrony roślin z wyłączeniem leśnictwa.
Przewidywany termin szkolenia: czerwiec (dokładny termin zostanie wskazany po uzyskaniu informacji na temat ilości zainteresowanych osób/podmiotów).
 
Miejsca szkolenia: 
Zielona Góra (siedziba Delegatury WIORiN, ul. Olbrychta 10 b, 65-823 Zielona Góra).
 
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp., Dział Ochrony Roślin i Techniki tel. 95 723 90 08 wew. 17.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 maja 2018 r. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-04-17 11:59:08
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 12:01:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-17 12:01:34
Artykuł był wyświetlony: 1798 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 14:57:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 18.04.2018r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 14:57:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 14:58:00
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 14:58:00
Artykuł był wyświetlony: 1885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 14:56:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 16.04.2018r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-04-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-04-12 14:56:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-12 14:56:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-12 14:56:50
Artykuł był wyświetlony: 1782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Środki jakie należy podjąć w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:22:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:22:29
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:23:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 11:23:09
Artykuł był wyświetlony: 2062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu