ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lubuskie Inicjatywy Senioralne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 11:46:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne
Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, obejmuje:
 • rozwijanie i promowanie wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,
 • realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
 • realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
 • działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
 • wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
 • zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.
Zasięg oddziaływania realizowanego zadania co najmniej regionalny tj. obejmuje swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty (poprzez promocję zadania na terenie województwa lubuskiego, adresatów zadania, bądź oddziaływanie itp.), dodatkowo punktowane będą projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz projekty związane z obchodami 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 300.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.
Oferty należy składać do 1 marca.
Termin realizacji - zakończenie zadań nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 11:46:59
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 11:47:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 11:47:02
Artykuł był wyświetlony: 1463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - Nabór wniosków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 10:12:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 10:12:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 10:13:14
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 10:13:14
Artykuł był wyświetlony: 1475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o pracy - pracownik socjalny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 09:44:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Józefa Walczak Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 09:44:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 09:44:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 09:44:35
Artykuł był wyświetlony: 1480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o dodatkowym polowaniu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 09:40:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 09:40:27
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 09:41:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 09:41:11
Artykuł był wyświetlony: 1309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 09:36:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 20.02.2018r. o godz. 9 00  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 09:36:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 09:36:09
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 09:36:09
Artykuł był wyświetlony: 1202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 09:34:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14.02.2018r  o godz. 9 00  w  sali nr 2  Urzędu Gminy Brody   odbędzie  się  posiedzenia  komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego.   
Przewodniczący  Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 09:34:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 09:34:56
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 09:34:56
Artykuł był wyświetlony: 1190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WARSZTATY REWITALIZACYJNE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-25 10:53:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINA BRODY - POTENCJAŁ MIEJSCA KAPITAŁEM SPOŁECZNYM
WARSZTATY REWITALIZACYJNE
Szanowni Państwo
Wójt Gminy Brody serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w warsztatach rewitalizacyjnych w ramach projektu pn. ”Potencjał miejsca kapitałem społecznym – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w Gminie Brody” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
Celem warsztatów jest przedstawienie harmonogramu prac nad „Programem Rewitalizacji Gminy Brody do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku” oraz przybliżenie tematyki rewitalizacji, tak, aby słuchacze zapoznali się z pojęciami rewitalizacji, obszaru zdegradowanego czy obszaru koncentracji negatywnych zjawisk.
Na spotkaniu konsultacyjnym wykorzystane zostaną elementy warsztatu strategicznego, który posłuży do diagnozy problemów i potrzeb, jakie występują w gminie. Istotnym punktem spotkania będzie sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy, a w szczególności mieszkańcom obszarów zdegradowanych a także określenie roli mieszkańców oraz liderów lokalnych w działaniach rewitalizacyjnych.
 
Najbliższe spotkania odbędą się:
 • dnia 26.01.2018 r., godz. 16:00 w Bieczu, sala Filii GBP;
 • dnia 02.02.2018 r., godz. 16:00 w Jeziorach Dolnych, świetlica wiejska.
 
Zapraszam do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-01-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-01-25 10:53:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-25 10:53:34
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-25 10:54:57
Artykuł był wyświetlony: 1670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zostań rodziną zastępczą

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 09:47:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

 • ulotka (PDF, 308.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-01-23 09:47:44 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 09:47:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 09:47:49
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 09:48:45
Artykuł był wyświetlony: 1677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 09:11:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 29.01.2018r. o godz. 1000,  w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Brody.
3. Informacja pracowników PCPR w spr. organizacji rodzin zastępczych na terenie gminy Brody.
4. Informacja przedstawicieli MARCO-OIL  z Raszyna na temat planowanej inwestycji na terenie Gminy Brody.
5. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6 . Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat ofert wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu. ( dz. nr 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5 ) w Zasiekach
     -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie Przetargu dz. nr 324/7 w Jałowicach
     -  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w trybie przetargu  dz. nr 620/11, 620/14 w Jeziorach Wysokich.
     -  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
     -  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2018r.
     -  zmiany WPF Gminy Brody.
9. Wnioski i interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 09:11:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 09:11:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 09:11:33
Artykuł był wyświetlony: 1634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ostrzeżenie meteorologiczne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 08:51:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Kuchta Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kuchta Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 08:51:49
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 08:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 08:52:15
Artykuł był wyświetlony: 1648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu