ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-19 14:51:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ SPECJALISTÓW
W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W BRODACH

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-12-19 14:51:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-12-19 14:51:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-12-19 14:51:59
Artykuł był wyświetlony: 11333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wigilia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-16 08:35:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Brody na wigilię gminną,
kt
óra odbędzie się
w piątek 20.12.2013 r.
o godzinie 16:00
na placu przed Urzędem Gminy w Brodach.
 
Organizatorzy:
Wójt Gminy Brody
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-12-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-12-16 08:35:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-12-16 08:35:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-12-16 08:36:23
Artykuł był wyświetlony: 7888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-25 08:12:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

                   W dniu 28.11.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Brody,
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Realizacja wykonania inwestycji w 2013r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa
      b/ uchylenia uchwały Nr XII/95/03 Rady Gminy Brody z dn. 29.12.2003r.
      c/ zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 R.G.Brody w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
      d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w m. Jeziory Wysokie
      e/ określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
      f/ wprowadzenia zmian do uchwały nr XVI/123/12 R.G.Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin s. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody
      g/ uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.
      h/ ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
      i/  zmiany w budżecie na 2013r.
7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-11-25 08:12:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 08:14:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-11-25 08:14:47
Artykuł był wyświetlony: 7401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy Brody:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-19 07:42:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

-  Komisji Mienia Komunalnego, Handlu i Usług,                -    19.11.2013r.  
    Porządku Publicznego  oraz Ochrony Środowiska              godz. 900
 
-  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych      -  18.11.2013r. godz. 900
 
-  Komisji Budżetu i Rolnictwa                                               -    21.11.2013r. godz. 900

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-11-19 07:42:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-11-19 07:42:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-11-19 07:44:36
Artykuł był wyświetlony: 6561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-29 09:52:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu  31.10.2013r. o godz.  900,  w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXII Sesja  Rady  Gminy  Brody.
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie
    międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012 – 2013
6. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.
7. Realizacja ustawy śmieciowej.
8. Stan przygotowania cmentarzy do święta „Wszystkich Świętych”
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu   
         przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia  
         zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
      b/ ustanowienia pomnika przyrody
      c/ obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa  obliczenia podatku rolnego,
      d/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2014r.
      e/ zmiany w budżecie na 2013r.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Sesji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-10-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-10-29 09:52:11
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-10-29 09:52:23
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-10-29 09:52:57
Artykuł był wyświetlony: 6667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-15 11:29:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 
Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 16 października 2013r. do 30 października 2013r.
Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy  Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji –Halina Wysługocka
                                                        Wójt Gminy
                                               (-) Ryszard Kowalczuk
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2013-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2013-10-15 11:29:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-10-15 11:29:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-10-15 11:32:23
Artykuł był wyświetlony: 7034 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-11 10:18:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

      W dniu  23.10.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,   Komisji Mienia Komunalnego, Handlu oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-10-11 10:18:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-10-11 10:18:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-10-17 07:40:01
Artykuł był wyświetlony: 6800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-24 11:17:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26.09.2013r. o godz. 9 00 odbędzie się  XXXI Sesja Rady Gminy Brody
 
Tematy obrad:
1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołów z  XXIX i XXX sesji.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w Okresie międzysesyjnym.
6. Podsumowanie konkursu „Estetyczna posesja”
7. Podsumowanie akcji „wakacje 2013r.”
8. Informacja o przebiegu żniw, przedstawienie możliwości pozyskania dopłat unijnych dla rolnictwa.
9. Realizacja budżetu za I półrocze 2013r.
10. Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał rady za I półrocze 2013r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ zmiany uchwały nr XXVI/197/13 z dn.28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
      b/ zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu.
      c/ przyjęcia zmian w Statucie Łużyckiego Związku Gmin
      d/ zmiany uchwały budżetowej na 2013r.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Wolne wnioski.  
14. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-09-24 11:17:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-09-24 11:17:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-09-24 11:17:57
Artykuł był wyświetlony: 6831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-09 10:17:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ministerstwo Gospodarki ( Departament Handlu i Usług)  informuje, że otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”.
Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty
         Ministerstwo Gospodarki  informuje przedsiębiorców, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. 
Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

Departament Handlu i Usług
Ministerstwo Gospodarki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-09-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-09-09 10:17:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-09-24 11:18:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-09-24 11:18:24
Artykuł był wyświetlony: 6739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-09 12:00:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.627.)
zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 15.07.2013r. o godz.  1000, w Pałacu  w Brodach. 
I Powitanie gości przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Tracza.
II Otwarcie sesji.
III Przyjęcie proponowanego porządku obrad  jn.:
1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie przez dr inż. Wojciecha Naworytę z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie głównych założeń dot. planowanej budowy kopalni węgla brunatnego. 
3. Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Górnictwa Ministerstwa Środowiska w związku z planowaną inwestycją.
4. Wystąpienie przedstawiciela Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w spr. uchwały Rady Gminy Brody o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody i jej znaczenia w kontekście możliwości stanowienia o sposobie zagospodarowania przestrzennego gminy .
5. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w spr..
a) możliwości wsparcia finansowego przy realizacji uchwały Rady Gminy Brody dotyczącej zmiany studium,  a w konsekwencji także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) możliwości wykorzystania środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2013 – 2020 na terenie gminy Brody,
c) możliwości wsparcia finansowego w budowie strefy przemysłowej albo uzbrojenia terenu pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy Brody.
6. Wystąpienie Prezesa Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jacka Kaczorowskiego nt. planów Spółki dot. przygotowywanej inwestycji wydobywczo-energetycznej.
7. Wystąpienie Członka Zarządu PGE Gubin sp. z o.o. Cezarego Bujaka w spr.. możliwości współpracy pomiędzy inwestorem, a samorządem gminy Brody.
8. Wystąpienia starostów i wójtów.
9. Dyskusja nt. planowanej inwestycji.
10. Podsumowanie części sesji dot. planowanej inwestycji przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Tracza, w tym przedstawienie propozycji „Kontraktu brodzkiego”, ustalenie i powołanie zespołu roboczego i terminu spotkania.
11. Przerwa.    
12. Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy o podjętych działaniach międzysesyjnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
d) zmiany uchwały Rady Gminy Brody nr XXIX/237/13 z dn. 25.06.2013r.
e) wprowadzenia zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
f) wskazania osób do Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum w spr. odwołania Rady Gminy Brody przed upływem kadencji.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
IV Zamknięcie obrad  sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-07-09 12:00:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-07-09 12:00:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-07-09 12:00:37
Artykuł był wyświetlony: 8848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu