ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inspekcja Weterynaryjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-04 10:43:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegółowe zasady dokonywania uboju z konieczności poza rzeźnią
oraz wykaz rzeźni na terenie województwa lubuskiego, które będą
przyjmowały tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności
przedstawiono w załączniku do niniejszego pisma.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2014-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Hadzik Data wprowadzenia do BIP 2014-09-04 10:43:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-09-04 10:43:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-09-04 10:43:35
Artykuł był wyświetlony: 9665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Inspekcja Weterynaryjna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-09-04 10:36:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązek utylizacji ubocznych produtków pochodzenia zwierzęcego
powstających w trakcie uboju zwierząt na użytek  własny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2014-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Hadzik Data wprowadzenia do BIP 2014-09-04 10:36:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-09-04 10:36:42
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-09-04 10:36:42
Artykuł był wyświetlony: 9148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie zakupu mikroinstalacji ze środków NFOŚiGW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-21 10:31:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą dofinansowania zakupu mikroinstalacji ze środków NFOŚiGW - strona: www.bip.brody.pl Zakładka Informacje o środowisku - Microinstalacje lub skorzystanie z odnośnika.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2014-08-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Paś Data wprowadzenia do BIP 2014-08-21 10:31:53
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-08-21 10:31:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-08-21 10:31:57
Artykuł był wyświetlony: 9808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-31 09:30:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 4.08.2014r. o godz.  1000,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Przedstawienie informacji o krokach podejmowanych przez WIOŚ w sprawie firmy Ekorecykling sp. z o.o.
6. Przedstawienie informacji przez RDOŚ w sprawie Ekorecykling sp. z o.o.
7. Przedstawienie sytuacji przez przedstawiciela starostwa Żary w sprawie składowiska Ekorecykling sp. z o.o.
8. Działania właściciela Ekorecykling sp. z o.o. w kierunku prawidłowej gospodarki odpadami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
     a/ uchylenia uchwały nr XXVI/205/13
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.   
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2014-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2014-07-31 09:30:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-07-31 09:30:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-07-31 09:30:19
Artykuł był wyświetlony: 10563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla mieszkańców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-24 11:41:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję mieszkańców Gminy Brody, że w dniach
od 1 sierpnia 2014r. do 14 sierpnia 2014r.
 Kasa Urzędu Gminy Brody będzie nieczynna.
 
Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Urzędu Gminy Brody nr
76 1090 1564 0000 0000 5600 1656.

 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
                                                                                   Zastępca Wójta
                                                                                (-) Juliusz Dudziak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-07-24 11:41:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-07-24 11:41:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-07-24 11:41:32
Artykuł był wyświetlony: 10634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-06-25 10:09:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

W  dniu 30.06.2014r o godz.  900,   w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXVII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja  Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5  Propozycje form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
6. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
7. Promocja gminy oraz pozyskiwanie środków unijnych.
8. Ocena pracy Wójta za 2013r.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2013r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
         budżetu za 2013r.
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. wykonania
         budżetu za 2013r.
      -  uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot.  udzielenia absolutorium
         Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/ rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy
         Brody z wykonania budżetu za 2013r.
     b/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2013r.
     c/ zmian w budżecie na 2014r.
13. Interpelacje i zapytania radnych
14. Wolne wnioski.  
15. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2014-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2014-06-25 10:09:24
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-06-25 10:10:32
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-06-25 10:10:32
Artykuł był wyświetlony: 11735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wójta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-08 08:30:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ryszard Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2014-04-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2014-04-08 08:30:47
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-04-08 08:31:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-04-10 08:46:50
Artykuł był wyświetlony: 13804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W dniu 28.03.2014r. o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-26 07:52:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  XXXV sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja  Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z przebiegu ferii zimowych na terenie Gminy.
6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r.
7. Informacja z działalności OPS oraz Bibliotek i świetlic za 2013r.
8 .Informacja o działalności klubów sportowych na terenie Gminy Brody oraz kompleksu sportowego „ORLIK”
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014r.
    - przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy  Brody.
    - wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2015r. środków stanowiących fundusz sołecki
    - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu
    - zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014r.
10. Interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski.  
12. Zamknięcie obrad Sesji.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2014-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2014-03-26 07:52:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-03-26 07:52:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-03-26 07:52:57
Artykuł był wyświetlony: 13879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-25 12:34:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku.
Wójt Gminy Brody zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Brody w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2014 roku.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20 lutego 2014 roku do 14 marca 2014 roku.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2014 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. nr 3 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres: .
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać – Konsultacje.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Katarzyna Morgaś –Kowalczuk
 
Formularz konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brody w 2014 roku
Lp
Stan zapisu w projekcie uchwały
wraz nr paragrafu i punktu
Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)
Uzasadnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot zgłaszający propozycje
Adres
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Data wypełnienia
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Morgaś-Kowalczuk Data wytworzenia informacji: 2014-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Morgaś-Kowalczuk Data wprowadzenia do BIP 2014-02-25 12:34:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-02-25 12:35:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-02-25 12:36:01
Artykuł był wyświetlony: 14925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-05 19:29:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zastępca Wójta Gminy Brody działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/274/14 Rady Gminy Brody
z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów  w miejscowości Biecz i Koło
zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu
22 lutego 2014r. o godz.15,00
w miejscowości Biecz
– Filia Gminnej Biblioteki Publicznej.
W przypadku braku quorum, następne zebranie mieszkańców Sołectwa
odbywa się po upływie 15 minut  od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania.
 
Tematem zebrania jest:
Wybór Sołtysa. 
 
  Zastępca Wójta 
(-) Juliusz Dudziak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2014-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2014-02-05 19:29:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2014-02-05 19:30:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2014-02-05 19:31:02
Artykuł był wyświetlony: 14735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu