Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:21:28 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie uchylenia uchwały nr IV/38/19 Rady Gminy Brody z dn. 5.02.2019 r. w sprawie przekazywania jednostkom pomocniczym (sołectwom) Gminy Brody składników mienia komunalnego do korzystania Tomasz Paś
14:19:59 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Tomasz Paś
14:18:41 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu. (dz. 267/4) Tomasz Paś
14:16:34 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Brody w trybie przetargu (dz.276 /2) Tomasz Paś
14:14:50 Edycja elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie nieuzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zachodnie Okolice Lubska" Tomasz Paś
14:14:34 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie nieuzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zachodnie Okolice Lubska Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-05-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:40:05 Upublicznienie elementu informacja 15.2020 Tomasz Paś
08:34:28 Upublicznienie elementu informacja XIV Sesja Rady Gminy Brody Tomasz Paś
08:12:47 Edycja elementu informacja Posiedzenie komisji Oświaty, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Tomasz Paś
08:12:27 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Tomasz Paś

Nawigacja między stronami listy informacji