ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 września 2007r. Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 620/3, 620/4, 703/1, 703/2 o łącznej powierzchni 4.9181 ha położonych w miejscowości Jeziory Wysokie. Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE - 03.08.2007r. Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Brody w roku 2007 Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki Nr 704/2 o powierzchni 16.660 m2, położonej w obrębie Jeziory Wysokie zabudowanej budynkami magazynowymi. Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Jeziory Wysokie. Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody pilnie poszukuje lekarza stomatologa do pracy w przychodni stomatologicznej w Brodach powiat żarski. Praca na zasadzie kontraktu z NFZ Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż łącznie działek Nr 226 i Nr 223/2 o łącznej powierzchni 1639 m2, położonych w miejscowości Jasienica nr 1 b, księga wieczysta nr 35042. Grzegorz Jarosz
20:07:30 Upublicznienie elementu informacja Ogłaszam pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż działek nr 620/3, 620/4, 703/1, 703/2 o łącznej powierzchni 4.9181 ha położonych w miejscowości Jeziory Wysokie. Grzegorz Jarosz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony