ˆ

Opinie RIO

Szczegóły informacji

Uchwała nr 491/2020 składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-28 13:12:52 przez Tomasz Paś

Załączniki