ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXII Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-24 08:31:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Rada Gminy Brody informuje, że w dniu 29.11.2012r. o godz. 900, w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się XXII  Sesję Rady Gminy Brody.

 Proponowany porządek obrad :

    1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Brody.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie Gminy Brody w 2012r.

     6. Podjęcie uchwał w sprawie:

        -  zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Brody do kategorii dróg gminnych.

        -  obniżenia ceny skupu żyta dla  celów wymiaru podatku rolnego

         -   zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dn. 14.02.2011r.

        -  wygaśnięcia mandatu radnego

        -  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim w zakresie  zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie Gminy  Brody.

        -  utworzenia Zespołu  Przyrodniczo – Krajobrazowego „Wąwozy”.

        -  ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Brody.

        -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.

        -  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu ( kiosk RUCH)

        -  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2013r.

        -  udzielenia bonifikaty z tyt. opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Brodach przy ul. Kilińskiego 4 oznaczonej nr ewid. 46/12 o pow. 2291m2 zabudowanej budynkiem  użytkowym  na cele związane z działalnością statutową.

       -  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody.
        -  zmian w budżecie

    7.  Interpelacje i zapytania  radnych.

    8.  Wolne wnioski.  

    9.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosława Dudziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosława Dudziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-24 08:31:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-24 08:31:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-24 08:31:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5520 raz(y)