ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

UWAGA – NABORY WNIOSKÓW W „LGD – GRUPA ŁUŻYCKA”!!!

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-06 16:43:03 przez Michalina Łajtar

Akapit nr - brak tytułu

                                
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:
  • NABÓR nr 1/2021/IRiK – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – limit środków: 369 275,94 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 1 477 103,76 PLN;
  • NABÓR nr 2/2021/P – podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków: 195 460,67 EURO, co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 781 842,68 PLN.
 
Termin naborów: 10 – 26.05.2021r.
 
Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.