ˆ

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Szczegóły informacji

Informacja ogólna z wykonania budżetu Gminy Brody za I półrocze 2017r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-31 10:07:40 przez Tomasz Paś

Załączniki