ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XIII/108/04

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII

Kadencja: III kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2004-02-25

Tytuł aktu:

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej powołania stałych komisji Rady Gminy Brody.

Zmienia:

II/2/02

Na podstawie:

podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm. )

Załączniki