ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-10-20 10:53:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

  • Określenie trybów i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  • Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  2. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 21 października 2010r. do 29 października 2010r.
 
Projekty uchwał oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5
 
Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub adres email 
 
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji - Halina Wysługocka

Załączniki

  • Projekt uchwały (DOC, 32 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-10-20 | Data wytworzenia informacji: 2010-10-20 | W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  • Projekt uchwały (DOC, 117.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-10-20 | Data wytworzenia informacji: 2010-10-20 | w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  • Projekt uchwały (DOC, 95.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-10-20 | Data wytworzenia informacji: 2010-10-20 | Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
« powrót do poprzedniej strony