ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-10-20 10:53:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

  • Określenie trybów i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  • Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

  

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji 

 

Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektów uchwał:

  1. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  2. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 
 
 
 

Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 21 października 2010r. do 29 października 2010r.

 

Projekty uchwał oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.bip.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępny jest w siedzibie

Urzędu Gminy  Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5

 

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub na adres email 

<e-mail>

 

Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji  Halina Wysługocka

« powrót do poprzedniej strony