ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXXVII Sesja Rady Gminy Brody

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-21 10:31:44 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 27.06.2018r.o godz. 1000, w sali nr 2 Urzędu Gminy Brody odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVI  sesji Rady Gminy Brody..
3. Informacja  Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5  Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
6. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2017r.
7. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2017r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2017r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. wykonania budżetu za 2017r.
      - uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
-  ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
-  zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
-  nadania  pierwszego statutu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodach,
-  regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brodach prowadzonym przez Gminę Brody.
- zarządzenie wyborów sołtysa w miejscowości Jeziory Wysokie
- powierzenia reprezentowania Gminy Brody w Zgromadzeniu Łużyckiego Związku Gmin.
- zmiany w budżecie w 2018r.
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2017r.
- absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2017r.
10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2018-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2018-06-21 10:31:37
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2018-06-21 10:31:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 08:20:09
Artykuł był wyświetlony: 1681 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach