ˆ

Zamówienia do 30 000 Euro

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kole

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-25 09:40:57 przez Tomasz Paś

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na zadanie pod nazwą: „Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kole”
 
1. Zamawiający:
Gmina Brody  ul. Rynek 2, 68-343 Brody, tel. 683712155
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kole.
Stan obecny – dach stropodach, dwuspadowy (niski spadek) konstrukcja drewniana pokrycie papą.
Proponowany zakres robót: pokrycie dachu blachą trapezową o najmniejszym profilu 18 mm w kolorze grafitowym, na łatach co 50cm, bez naruszania istniejącego pokrycia papowego.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.
 
3. Termin realizacji zamówienia
Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2017 r.
 
4. Okres gwarancji
Wykonawca udzieli  36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia  od bezusterkowego odbioru końcowego.
 
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Gminy brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody do dnia 5 czerwca 2017r. do godz. 11:00. z dopiskiem: „Remont dachu na  budynku świetlicy wiejskiej w Kole
 
6. Warunki płatności
Warunki płatności zostały określone w § 4 umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT,
 
7. Osoba wyznaczona do kontaktu:
-  Wojciech Gwoździński email , tel. 68 3712155 .
 
8. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy). Dopuszcza się złożenie oferty za pomocą faksu na numer 683712564 lub poczty elektronicznej na adres – w takim przypadku należy dostarczyć oryginał oferty w wersji papierowej w przeciągu 3 dni roboczych od daty złożenia oferty.
9. Do niniejszego zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) art. 4 pkt 8.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od realizacji zamówienia (przed udzieleniem zlecenia/zawarcia umowy) bez podawania przyczyn.
 
Załączniki:
  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
Wójt
/-/ Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 09:38:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 09:40:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-06-15 10:59:15
Artykuł był wyświetlony: 2329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu