ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

III/13/02

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia na

Data podjęcia/podpisania: 2002-12-27

Tytuł aktu:

W celu wykonania zadań publicznych z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi tworzy się wspólnie z gminami:

Na podstawie:

art. 64 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Załączniki