ˆ

Zamówienia Publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach Drukuj informację Zamówienie publiczne: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach

Szczegóły informacji

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Brody

Finansowanie: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-12-28 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-12-12 przez Halina Wysługocka

Treść:

w załączeniu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony