ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-01-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-14 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej Nr 000603 relacji Brody - Jeziory Dolne wraz z rozbudową oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogloszenie (PDF, 278.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 706 KiB)
 • decyzja 54-2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Przebudowa drogi gminnej (ZIP, 105.8 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 1.5 MiB)
 • Otwarcie ofert (PDF, 313 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 247.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 628.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-26 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 458.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 693.6 KiB)
 • kosztorys (PDF, 564.7 KiB)
 • opinia geologiczna (PDF, 1.4 MiB)
 • opis (PDF, 1.9 MiB)
 • zdjęcia (ZIP, 159 MiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 312.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 246.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2017-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-21 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 294.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 729.6 KiB)
 • zamówienie (ZIP, 308.5 MiB)
 • specyfikacja drogowa (PDF, 809 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 358.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2016-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-09 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku nr 27, zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (lokale socjalne) oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr 137/9 w m. Zasieki gm. Brody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 287 KiB)
 • SIWZ (PDF, 563.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 245.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (PDF, 175.3 KiB)
 • załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 323.3 KiB)
 • załącznik nr 4 -Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu (PDF, 176.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (PDF, 221.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (PDF, 178.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY (PDF, 348.6 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 30.9 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 4.3 MiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 473.8 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2016-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół wraz z opieką w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017 z terenu Gminy Brody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 200.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 177.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta (PDF, 73.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków (PDF, 401.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (PDF, 316.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU (PDF, 288.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (PDF, 126 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - INFORMACJA WYKONAWCY (PDF, 224 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - UMOWA na dowożenie niepełnosprawnych uczniów (PDF, 191.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 189.7 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2016-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Organizacja i koordynacja imprezy plenerowej „Biesiada w Brodach 2016"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie i koordynację imprezy plenerowej „Biesiada w Brodach 2016” (PDF, 163.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie i koordynację imprezy plenerowej (PDF, 275.7 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (RTF, 122.2 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 (RTF, 113 KiB)
 • Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze - załącznik nr 3 (RTF, 120.1 KiB)
 • Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty - załącznik nr 4 (RTF, 125.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 65.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2015-07-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-14 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa nawierzchni ulic: Wolności, Szkolnej i Plac Zamkowy w miejscowości Brody wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 214 KiB)
 • Wzór oferty (RTF, 51.6 KiB)
 • Wzór umowy (RTF, 89.6 KiB)
 • mapka (JPG, 174.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 174.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2015-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 120.9 KiB)
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 132.4 KiB)
 • OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PDF, 122.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 53.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2013-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Brody: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z parkingiem na samochody osobowe oraz chodnika w Brodach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 280.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 481.6 KiB)
 • Opis techniczny (PDF, 504.2 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 214.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 711.8 KiB)
 • Umowa (PDF, 326.1 KiB)
 • Plan zagospodarowania (PDF, 2.4 MiB)
 • Profil podłużny (PDF, 80.8 KiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 124.1 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ (PDF, 195.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 119.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 114.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji