ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko referenta ds. płac i kadr w Urzędzie Gminy Brody

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Data udostępnienia: 2022-02-09

Ogłoszono dnia: 2022-02-09

Termin składania dokumentów: 2022-02-18 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2022

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu ubezpieczeń społecznych, Prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, Prawa Cywilnego
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz samodzielnego zdobywania wiedzy fachowej w zakresie powierzonych zadań,
 • znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom. 
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w administracji publicznej;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • co najmniej 3-letni staż pracy, preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub wykształcenie zgodne z kierunkiem stanowiska

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów oraz osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
 3. Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów z płac.
 4. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie rocznych informacji podatkowych i rozliczenia roczne pracowników do Urzędu Skarbowego.
 5. Prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 6. Sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, oraz zaświadczeń do ZUS.
 8. Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS.
 9. Sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń do Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach.
 10. Terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnych dochodów do budżetu państwa, w tym: m.in. zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego.
 11.  Nadzór merytoryczny i kontrola nad wykonywanymi zadaniami w zakresie funduszu sołeckiego. Przyjmowanie wniosków od sołectw, sprawdzanie ich poprawności i zgodności z przepisami. Kontrolowanie ponoszonych przez sołectwa wydatków pod względem ich zgodności z planami finansowymi.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień.
 13. Rozliczanie czasu pracy.
 14. Analiza terminów wypłat nagród jubileuszowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy Brody przy ul. Rynek 2 (I piętro). Praca wymaga przemieszczania się w terenie obejmującym obszar gminy Brody. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-02-18 14:00:00
b. Sposób:
1. Termin: 2022-02-18 godz. 14:00.
2. Sposób i miejsce złożenia:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. płac i kadr w UG Brody”  składać w siedzibie Urzędu Gminy Brody lub drogą pocztową na adres urzędu w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).
c. Miejsce:
Siedziba Urzędu Gminy Brody lub drogą pocztową na adres urzędu w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku do godz. 14:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kowalczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-09 12:49:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-09 12:49:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08 08:01:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony