ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego Brody
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Miejsce pracy: Brody

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2020-08-03

Ogłoszono dnia: 2020-08-03

Termin składania dokumentów: 2020-08-18 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2020

Zlecający: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   Zakres wymagań niezbędnych:
a)    wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, polityki społecznej, psychologii, socjologii, resocjalizacji, nauki o rodzinie;
b)   co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;
c)    obywatelstwo polskie;
d)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
e)    brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
f)    nieposzlakowana opinia;
g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
h)   znajomość procedur administracyjnych i przepisów prawnych w zakresie:
-ustawa o pomocy społecznej,
- ustawa o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa Kodeks pracy,
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa prawo zamówień publicznych,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o ochronie danych osobowych,
- ustawa o dostępie do informacji publicznych,
i)     znajomość gminnych programów społecznych realizowanych przez GOPS Brody
j)     biegła obsługa komputera, programów dziedzinowych oraz pakietów biurowych;
k)   umiejętność redagowania pism;
l)     prawo jazdy kat. B,
m)  cechy osobowe:
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność kierowania pracą zespołu,
- zdolność podejmowania decyzji,
- odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań,
- umiejętność organizacji pracy,
- umiejętność analityczna,
- komunikatywność i umiejętność budowania relacji,
- komunikacja werbalna i pisemna,
- kreatywność,
- umiejętność pracy w grupie,
- umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

V. Wymagane dokumenty:

1)   CV oraz list motywacyjny.
2)   Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”.
3)   Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
4)   Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
5)   Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy.
6)   Oświadczenie o niekaralności lub ważne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-18 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brody –  pok. nr 3 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika GOPS Brody” – w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godz. 14:00.
c. Miejsce:
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

VII. Informacje dodatkowe:

w załączeniu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brody
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Wysługocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-03 13:01:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-03 13:05:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-08 14:42:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony