ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 11
Data ogłoszenia
2016-03-03
Termin składania dokumentów
2016-03-17 00:00:00
Stanowisko
Animator obiektu sportowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 12
Data ogłoszenia
2015-01-20
Termin składania dokumentów
2015-02-06 15:00:00
Stanowisko
Animator obiektu sportowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 13
Data ogłoszenia
2013-07-08
Termin składania dokumentów
2013-07-23 23:59:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Lp: 14
Data ogłoszenia
2013-01-24
Termin składania dokumentów
2013-02-04 15:00:00
Stanowisko
Asystent Rodziny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 15
Data ogłoszenia
2012-08-28
Termin składania dokumentów
2012-09-11 00:00:00
Stanowisko
Asystent Rodziny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 16
Data ogłoszenia
2012-04-20
Termin składania dokumentów
2012-05-07 00:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Gminy Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody

Nawigacja między stronami listy informacji