ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:24:02 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej Nr 136 o powierzchni 1082m2, położonej w miejscowości Zasieki. Grzegorz Jarosz
20:24:01 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody Ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki gruntu nr 324/4 z ruinami budynku inwentarskiego (do rozebrania) położonej w miejscowości Jałowice o powierzchni 1994 m2. Grzegorz Jarosz
20:24:01 Upublicznienie elementu informacja Gmina Brody jest realizatorem programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Uczeń na wsi”- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie. Grzegorz Jarosz
20:07:32 Upublicznienie elementu informacja Na ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko – referent w referacie finansowym wpłynęły 2 oferty Grzegorz Jarosz
20:07:32 Upublicznienie elementu informacja LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (nabór USC) Grzegorz Jarosz
20:07:32 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE - 28.12.2006 r. Grzegorz Jarosz
20:07:32 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki do zabudowy Nr 156/26 o powierzchni 654 m2, położonej w miejscowości Brody, przy ul. Traugutta. Grzegorz Jarosz
20:07:32 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż działki do zabudowy Nr 44/23 o powierzchni 2802 m2 położonej w miejscowości Zasieki. Grzegorz Jarosz
20:07:32 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki do zabudowy Nr 44/19 o powierzchni 2.773 m2 położonej w miejscowości Zasieki Grzegorz Jarosz
20:07:32 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki do zabudowy Nr 156/26 o powierzchni 654 m2, położonej w miejscowości Brody. Grzegorz Jarosz

Nawigacja między stronami listy informacji