Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:52:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji rozstrzygnięcie - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu p.n. „Równanie dróg gminnych na terenie gminy Brody” Tomasz Paś
07:49:51 Upublicznienie elementu informacja Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:36:14 Upublicznienie elementu informacja Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-04-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:21:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Tomasz Paś
10:18:34 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-04-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:33:38 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-04-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:31:29 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Brody zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup drewna opałowego Tomasz Paś
10:53:58 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:22:54 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brody za 2019 r. Tomasz Paś
19:15:43 Upublicznienie elementu informacja Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brody w roku 2020 Tomasz Paś

Nawigacja między stronami listy informacji