Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-08-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:39:05 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tytułu wykonania budżetu za 2019r. Tomasz Paś
09:37:51 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne - Raport o stanie Gminy Brody: debata nad raportem, głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brody wotum zaufania Tomasz Paś
09:36:16 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2019r. Tomasz Paś
07:59:27 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Pliki do pobrania - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody Tomasz Paś
07:59:04 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody Tomasz Paś
07:57:46 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Załączniki - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:00:05 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmiana w projekcie umowy - Nazwa elementu do którego przynależy: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BRODY Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-08-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:23:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brody do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi dowożonymi". Michalina Łajtar
12:22:15 Usunięcie elementu załącznik do informacji Protokół - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brody do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi dowożonymi". Michalina Łajtar
12:15:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brody do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi dowożonymi". Michalina Łajtar

Nawigacja między stronami listy informacji