Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:11:17 Upublicznienie elementu informacja 4.2020 Tomasz Paś
08:09:13 Upublicznienie elementu informacja Internetowa wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzach komunalnych Gminy Brody Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:46:41 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku Tomasz Paś
17:33:16 Upublicznienie elementu informacja Przeprowadzenie z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał z sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Brody Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-02-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:14:34 Upublicznienie elementu informacja Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON Tomasz Paś

Zmiany z dnia: 2020-02-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:04 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r. Tomasz Paś
13:17:46 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne Tomasz Paś
13:16:33 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, dla dróg których zarządcą jest Gmina Brody Tomasz Paś
13:15:11 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie: wyrażenia opinii dot. wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze o uznanie lasów za ochronne Tomasz Paś
13:12:52 Upublicznienie elementu informacja Głosowanie imienne w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2020-2034 Tomasz Paś

Nawigacja między stronami listy informacji